خرید روسری چرا دانشگاه علمي ـ كاربردي نظارت نمي‌كند؟

يكي از بينندگان «» با ارسال مطلبي آورده است: ما حدود پنجاه نفر دانشجو هستيم كه در سال 1382، در اولين دوره پودماني دانشگاه جامع پذيرفته شديم و پس از گذراندن 76 واحد در آزمون جامع مورخ 15/4/86 شركت نموديم و در تاريخ 30/6/86 با اعلام نتايج آزمون جامع موفق به پايان دوره كارداني شديم.اما اكنون پس از گذشت 9 ماه از پايان درس هنوز هيچ مدركي به ما داده نمي‌شود. دانشگاه جامع اعلام مي‌دارد كه پرونده‌هاي شما از مركز مربوطه ارسال نشده و كاري از دست ما برنمي‌آيد. به مركز هم مراجعه نموديم، مي‌گويند هنوز كار شما انجام نشده و بعدا مراجعه كنيد.در اين ميان كسي نيست كه به فرياد دانشجوي سابق بينوا برسد كه پس از اين همه مدت درس خواندن و هزينه چند ميليوني، اكنون كه نوبت بهره‌برداري از آن زحمات است كسي آن دانشجو را نمي‌شناسد و مي‌گويند، امروز برو و فردا بيا و جالب است كه دانشگاه جامع هنوز براي آن مركز سهميه مشخص مي‌كند و نظارتي بر مجموعه زير دست خود ندارد!