خرید روسری 15 ميليون ايراني زير خط فقرند

روزنامه «سرمایه» نوشت: معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رئيس‌جمهوري گفت: «طبق شاخص اقتصادي اعلام شده، حدود 20 درصد جمعيت زير خط فقر هستند. اين شاخص براي جامعه اسلامي كه اخوت حرف اول را مي‌زند، خوب نيست. اين با وجودي است كه دولت هر سال چهار تا پنج هزار ميليارد دلار، كالاهاي اساسي را توزيع مي‌كند، اما باز نيز گروهي بهره مند نيستند.»
علي عسگري در ميزگرد اقتصاد تشكل‌هاي دانشجويي در محل نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه‌ها افزود: «همچنين بيش از 60 درصد درآمد در اقتصاد دست 20 تا 30 درصد جمعيت است و بقيه آن در دست افراد ديگر است و اين همان توزيع نابرابر فرصت‌هاست.»
بنا بر اعلام معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رئيس‌جمهوري، چهارده تا پانزده ميليون نفر زير خط فقرند و اين اظهار نظر تأييدكننده ديدگاه كساني است كه معتقدند پانزده ميليون فقير داريم و آمار 9 ميليون نفري تعداد فقرا كه برخي نهادهاي دولتي اعلام كرده‌اند، خوشبينانه است و آمار واقعي فقرا بيش از اين رقم است. در عين حال، برخي كارشناسان بر اين باورند كه تعداد چهارده تا پانزده ميليون نفر فقير اعلام شده توسط علي عسكري معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رئيس‌جمهور، شامل تعداد افرادي است كه زير خط فقر خشن هستند و تعداد فقرا حدود 50 درصد جامعه است و 70 درصد جامعه با 40 درصد امكانات و درآمد كشور زندگي مي‌كنند و اين شكاف شديد طبقاتي و توزيع درآمد نامناسب، باعث شده كه افراد فقير افزايش يابند و طبقه متوسط كوچك شود و گروهي كوچك با درآمد بالا و امكانات زياد و اكثريت با درآمد كم و فقر زندگي كنند.بنا به نظر برخي كارشناسان، تعداد فقرا بين نه تا پانزده ميليون اعلام شده است. عده اي از صاحب نظران تعداد افراد زير خط فقر خشن يا گرسنگي را دو ميليون نفر و افراد زير خط فقر را پانزده ميليون نفر اعلام كرده‌اند.
بر پايه برنامه‌هاي دولت، مرجع رسمي اعلام خط فقر كشور، وزارت رفاه است، اما به باور كارشناسان، با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته به علت مشكلات ساختاري و نبود آمار و سيستم شناسايي افراد فقير، وزارت رفاه در سال گذشته و در سال جاري، رقم خط فقر را مشخص نكرده است.
با وجود اعلام آمارهاي متفاوتي كه از سوي كارشناسان درباره خط فقر اعلام شده و برخي از كارشناسان خط فقر مطلق را در تهران 395 و در مناطق شهري 160 هزار تومان اعلام كرده‌اند، وزير رفاه اعلام كرده كه خط شديد فقر 28 هزار تومان در ماه يا يك دلار در روز است و اعلام خط فقر و فقر نسبي دردي را دوا نمي‌كند و ما بايد خط فقر خشن را تعريف كنيم.