خرید روسری اطلاعيه ارشاد درباره بن الکترونيک کتاب

در پي انتقاد برخي از دانشجويان نسبت به ناکافي بودن اعتبار بن‌هاي الکترونيکي خود براي استفاده در نمايشگاه کتاب، روابط عمومي معاونت فرهنگي وزارت ارشاد، اطلاعيه‌اي صادر کرد.
به گزارش مهر، در اين متن آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سهم خود را بر پايه تفاهم‌نامه منعقد شده درباره اعتبار کارت خريد کتاب دانشجويان به صورت يکجا واريز كرده است و وجوه مربوط به دانشگاه‌ها نيز بايد از راه‌هاي مربوطه پيگيري شود.
معاونت فرهنگي ارشاد تأکيد کرده است: وجوه موجود در کارت‌ها از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واريز شده است.