خرید روسری اطلاع‌رساني ناكافي دانشگاه آزاد به داوطلبان!

يكي از بينندگان سايت «» در مطلبي آورده است: دانشگاه آزاد اسلامي برخلاف سازمان سنجش آموزش كشور، تاريخ و محل برگزاري آزمون ورودي خود را در كارت ورود به جلسه اعلام مي‌‌كند. اين در حالي است كه اين دانشگاه، آزمون‌هاي خود را در واحدهاي انتخابي داوطلبان برگزار مي‌كند، بنابراين به فرض داوطلبان ساكن شهري مانند مشهد در صورت انتخاب واحد دانشگاهي تهران مجبور به حضور در تهران و آزمون دادن در همان واحد انتخابي مي‌باشند.

حال مشكل اينجاست كه اين داوطلبان بايد، سه يا چهار روز پيش از برگزاري آزمون راهي شهر انتخابي خود شود و بدون اطلاع از روز آزمون، به دريافت كارت ورودي خود اقدام كند. بنابراين افراد بايد چند روز را در مسافرت به سر برد.

در حالي كه مركز آزمون دانشگاه آزاد ابتدا مي‌تواند همانگونه كه ثبت نام و چاپ مشخصات را با تعريف كد رهگيري براي هر داوطلب ميسر كرده، چاپ كارت ورود به جلسه را هم از طريق اينترنت مقدور سازد زيرا هر داوطلب داراي يك كد رهگيري است كه امكان دسترسي ديگران را به اطلاعات شخصي افراد ناممكن ساخته است در اين صورت داوطلب مجبور نيست براي دريافت كارت خود بدون اطلاع از زمان آزمونش به مسافرت برود.

از سوي ديگر اگر اين امكان هم به هر دليلي وجود ندارد، امكان اعلام زمان آزمون‌ها كه براي دانشگاه آزاد فراهم است تا داوطلبان با توجه به زمان آزمون خود و آگاهي از آن به محل برگزاري آزمون خود مراجعت كنند.