خرید روسری اعتراض شديد ايران به راي دادگاه انگليس

سخنگوي وزارت امورخارجه، رأي دادگاه تجديد نظر لندن مبني بر خروج منافقين از فهرست گروه‌هاي تروريستي را به شدت محكوم كرد و اين حكم را سياسي، فاقد پايه‌هاي حقوقي و ناشي از برخورد دوگانه انگليس با تروريسم دانست.
به گزارش «ايرنا»، به نقل از نمابر آمده از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه، سيد محمدعلي حسيني با اشاره به مواضع پيشين مقامات ارشد انگليس، مبني بر ماهيت تروريستي اين گروهك تأكيد كرد: مقامات قضايي لندن بايد به افكار عمومي انگليس و جهان به ويژه ملت ايران درباره علت صدور اين حكم پاسخ دهند.
حسيني افزود: اقدامات گسترده گروهك تروريستي منافقين عليه مردم و مسئولان جمهوري اسلامي ايران بر همگان روشن بوده و انگليس با خروج نام اين گروهك از فهرست گروه‌هاي تروريستي، تنها به ترويج تروريسم و خشونت‌گرايي كمك مي‌كند.