خرید روسری انتشار خاطرات پريشان‌كننده خواب صدام

كتاب مجموعه خاطرات خلبان شهيد عباس دوران، امير استشهاديون و پريشان‌كننده خواب صدام معدوم، منتشر شد.به گزارش روابط عمومي مركز فرهنگي دفاع مقدس خرمشهر، اين كتاب با عناوين عباس دوران، آغاز جنگ تحميلي، نبرد درخشان هوايي، باورش سخت است، همه محبت دارند، انتقال به تهران يعني مرگ، اصرار مي‌كرد، داوطلب شده‌ام، شجاع و نترس بود، خواب صدام، امنيت بغداد، به آسمان‌ها پر كشيد، هميشه جاويدان، براي سرزمينش، همراه با تصاوير زيبايي از اين شهيد سرافراز نيروي هوايي توسط نشر «يازهرا» منتشر شده است.اين كتاب كه در قطع جيبي منتشر شده، شانزدهمين جلد از مجموعه خاطرات شهيدان حماسه دفاع مقدس است كه به علاقه‌مندان فرهنگ جهاد و شهادت هديه شده است.در بخش «به آسمان‌ها پر كشيد» اين كتاب، به چگونگي شهادت شهيد دوران اشاره شده است. در اين بخش آمده است: «با روحي به وسعت آسمان، قصد ترك هواپيماي آتش‌گرفته خود را نداشت؛ اين را بارها پيش از حادثه بغداد به دوستانش گفته بود كه بعثي‌ها آرزوي اسارت من را به گور خواهند برد.شهيد دوران عاشقانه در حالي كه به كابين عقب خود دستور خروج اضطراري داده و دستگيره خروج آن را كشيده بود، جنگنده شعله‌ورش را به يكي از ساختمان‌هاي نظامي بغداد كوبيد و از حجم انبوه دود و آتش برافروخته در دل دشمن براي مشاهده جمال و جلال الهي به آسمان‌ها پر كشيد.عباس دوران با اين حركت شهادت‌طلبانه‌اش، باعث شد كه اجلاس غيرمتعهدها به علت فقدان امنيت در بغداد برگزار نشود».صدام حسين در سال 1361 قصد داشت براي امن جلوه دادن عراق به ويژه بغداد، پايتخت اين كشور، اجلاس غيرمتعهدها را ميزباني كند و براي جنگ رواني عليه تهران، از تمام امكانات و تسهيلات رسانه‌اي غرب بهره گرفت كه با اين حركت شهيد دوران، نقشه صدام خنثي شد و خبرنگاران به جاي مخابره خبر «بغداد امن» مجبور به ترك عراق شده و اجلاس غيرمتعهدها نيز لغو شد.