خرید روسری اولويت مرمت بازار بزرگ زنجان

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان گفت: بازسازي و مرمت بازار بزرگ زنجان و سراهاي آن از جمله اولويت‌هاي عمراني سازمان ميراث فرهنگي استان زنجان است. به گزارش خبرگزاري فارس، فرهنگ فرخي افزود: بازار بزرگ زنجان با 34 سرا يكي از بزرگ‌ترين و طولاني‌ترين بازارها به شمار مي‌رود كه داراي تاريخچه طولاني است. وي حفظ و مرمت اين بازار را يكي از وظايف سازمان ميراث فرهنگي برشمرد و افزود: چند سرا كه در بازار در حال تخريب بود، سال گذشته مرمت و بازسازي شده و مرمت چند سراي ديگر نيز از جمله برنامه‌هاي مهم سازمان در بخش عمران است.وي با اشاره به ميزان تخريب‌هاي صورت گرفته در بازار در طول زمان افزود: پيش‌بيني مي‌شود به طور ميانگين براي بازسازي و مرمت هر سرا در بازار به 5/1 ميليارد تومان اعتبار نياز باشد. رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان بودجه امسال سازمان ميراث فرهنگي در بخش عمران را 40 ميليارد و 700 ميليون ريال اعلام كرد و گفت: اين اعتبار بيشتر در حوزه‌هاي مرمت و بازسازي و زيرساخت‌ها هزينه مي‌شود. وي با اشاره به پايين بودن اعتبار اختصاص يافته در اين بخش افزود: با توجه به اينكه سرمايه‌گذاران تمايل كمتري براي حضور در مناطق گردشگري استان دارند، گفت: بايد سازمان خود با بودجه ‌عمراني وارد ميدان شود. فرخي با اشاره به حضور كمرنگ سرمايه‌گذاران در بخش گردشگري استان زنجان تصريح كرد: شناسانده نشدن جاذبه‌هاي گردشگري به مردم و نزديكي استان زنجان به تهران و ساير استان‌هاي پرجاذبه از جمله دلايلي است كه سرمايه‌گذاران براي حضور و فعاليت در اين بخش تمايلي ندارند. وي با اشاره به اعلام آمادگي سرمايه‌گذاري در غار كلته خور و گاوازنگ افزود: سرمايه‌گذاران دوست دارند در محل‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه برايشان توجيه اقتصادي مناسبي دارد. اين مسئول با اشاره به تهيه طرح‌هاي بزرگ تعمير و مرمت در مناطق گردشگري افزود: طرح‌هاي مورد نياز آماده است و سعي مي‌كنيم در اولين فرصت براي اجراي طرح‌ها اقدام كنيم.