خرید روسری برخورد دولت با ساختارهاي ناهنجار و مسرف

دكتر عليرضا ذاكر اصفهاني، از تدوين چند طرح براي عملياتي كردن فرهنگ صرفه‌جويي در كشور خبر داد.
رئيس‌  مرکز‌ بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري در گفت‌وگو با ايسنا درباره تأکيد رهبر انقلاب در زمينه صرفه‌جويي گفت: «در کميته انرژي مرکز چندين طرح براي اعلام به رئيس‌ جمهور طراحي شده است که در اين راستا در نظر گرفتن قيمت واقعي انرژي در دستگاهاي دولتي در بودجه 87 اجرا شد.»
وي با اشاره به اين که بيش از شش ماه در مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري درباره يارانه‌ها مطالعه و بررسي شده است، اظهار داشت: «سالانه مبالغ کلاني براي اعمال يارانه‌ها از دست مي‌دهيم و اگر اين روند ادامه يابد، به زودي دچار مشکلات فراواني مي‌شويم.»
ذاکر اصفهاني تصريح کرد: «دولت براي عملياتي‌کردن صرفه‌جويي همت جدي داشته و قصد دارد با ساختارهاي ناهنجار و مسرف برخورد كند.»
 
وي تصريح کرد: «اين جسارت در رئيس‌‌جمهور و دولت هست تا ساختارها را تغيير دهند و اگر رويکرد فرهنگي را تغيير دهيم پيش خواهيم رفت.»
وي با تأکيد بر اين که در زمينه صرفه‌جويي دولت به تنهايي نمي‌تواند فعاليت کند و بايد حرکتي مردمي ايجاد شود، تصريح کرد: «دولت موظف است در چهارچوب فرهنگ‌سازي گام بردارد، ولي ضروري است حرکتي مردمي نيز در جهت صرفه‌جويي شكل گيرد.»
وي با بيان اين که موضوعاتي چون «مرعوبيت، خودباختگي، کپي‌برداري از غرب و نمي‌توانيم» از جمله موضوعاتي است که در تاريخ کشورمان نهادينه شده است، تصريح کرد: «انقلاب اسلامي با تفکرات کشورهاي غربي که بر مصرف‌گرايي و تقليد صرف از غرب تأکيد داشته مقابله كرد.»
رئيس‌  مرکز‌ بررسي‌هاي‌ استراتژيک رياست‌جمهوري با اشاره به اين که رهبر معظم انقلاب مي‌خواهند براي شکستن رسوب تفکرات و فرهنگ‌هاي تحميلي فرهنگ‌سازي كنند، اظهار داشت: «با توجه به اين که در کشوري رانتي‌ حضور داريم و حتي مستقيم و غيرمستقيم به فرزندانمان مي‌گوييم که منابعمان آن قدر هست که نگراني نداشته باشند، کار نکردن و استفاده از منابع و ثروت‌هاي ملي را بدون توليد ترويج مي‌کنيم.»
وي گفت: «موضوع بينشي و فرهنگي در تغيير نگاه‌هاي مسرفانه كارساز است و بايد در سطح جامعه ترويج شود و با عزمي جدي براي رويارويي با آن فعاليت کرد.»