خرید روسری ترجمه‌ منظوم «صحيفه‌ سجاديه» در نمايشگاه

ترجمه‌ منظومي از «صحيفه‌ سجاديه» در نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران عرضه شده است.
به گزارش ايسنا، «صحيفه‌ سجاديه با ترجمه‌ منظوم» به كوشش اميد مجد، اواخر سال 86 منتشر شده است. همچنين چاپ سي ‌و هشتم «قرآن ‌مجيد با ترجمه‌ منظوم» او كه چاپ اول آن در سال 76 بوده، در حال انتشار است.
«نهج‌البلاغه با ترجمه‌ منظوم» نيز براي نوبت هشتم از سوي انتشارات اميد مجد منتشر شده كه در نمايشگاه كتاب حضور دارد. مجد به تازگي 212 غزل سروده سال‌هاي مختلف خود را در كتاب «يادگار بهار» منتشر كرده است.
«شيوه‌هاي ترجمه‌ در رشته‌هاي علمي»، «خط ‌فارسي و نقد آن»، «شعر نو در عرصه‌ سيمرغ» و «فارسي عمومي» از آثار منتشره‌ اين نويسنده است.