خرید روسری تهديد کوشنر به بازكردن بسته ايران در اينترنت

برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه گفت: بسته مشوق‌هاي پيشنهاد شده به ايران «بسيار سخاوتمندانه» است و در روزهاي آينده، جزييات اين پيشنهاد به تهران ارايه خواهد شد.
کوشنر که با خبرنگاران سخن مي‌گفت، اظهار داشت: جزييات اين بسته پيشنهادي، پيش از ارايه به تهران منتشر نخواهد شد.
گروه «۱+۵»، شامل کشورهاي فرانسه، بريتانيا، روسيه، چين و آمريکا همراه با آلمان، روز جمعه هفته گذشته در لندن بر سر بازنگري و به روز کردن مشوق‌هاي جديد به ايران توافق کردند تا از اين طريق تهران را ترغيب کنند که فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم را متوقف کند.
در همين حال، کوشنر تصريح کرد: اگر ايران هنگامي که بسته پيشنهادي جديد را دريافت مي‌کند، آن را در اختيار عموم مردم قرار ندهد، اين مشوق‌ها در اينترنت منتشر شده تا در دسترس عموم قرار گيرند.
وزير امور خارجه فرانسه درباره محتويات اين بسته پيشنهادي گفت: «آنها بسيار دقيق و سخاوتمندانه هستند».
به گفته کوشنر، اين بسته پيشنهادي جديد، مي‌تواند «به تغيير صحنه بازي منجر شده و بالاتر از همه نظرها را تغيير دهد».
وزير امور خارجه همچنين گفته است، هنوز مشخص نيست چه کسي بسته پيشنهادي را در اختيار ايران قرار خواهد داد!
کشورهاي غربي نگران فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم ايران هستند و به همين دليل براي تعليق اين فعاليت‌ها، گروه «۱+۵» در ژوئن سال ۲۰۰۶ يک بسته مشوق‌ها، شامل همکاري در زمينه هسته‌اي، اقتصادي و فناوري‌هاي پيشرفته به ايران پيشنهاد کرد.
ايران اين بسته پيشنهادي را رد کرد و در واکنش تأکيد مي‌کند که هدف از غني‌سازي اورانيوم، توليد سوخت مورد نياز نيروگاه اتمي اين کشور است و غني‌سازي را در چهارچوب تعهدات بين‌المللي خود انجام مي‌دهد.
کوشنر درباره جزييات  اين مشوق‌هاي پيشنهادي، تصريح کرد: مسأله اين نيست که ايران از «بسته کوچکي از انرژي صرف نظر کند، بلکه بر عکس است».
وزير امور خارجه فرانسه با ابراز اميدواري نسبت به اين که ايران جزييات اين مشوق‌ها را منتشر کند تا ايراني‌ها همه چيز را بدانند، گفت: «ما آماده‌ايم تا همه کار بکنيم. اين منطق اين پيشنهاد است؛ پس از تحريم‌ها، گفت‌وگو».
کوشنر راجع به خودداري دولت ايران از انتشار متن پيشنهاد‌ها، گفت: «در اين صورت، ما آنها را در سراسر جهان، به ويژه در اينترنت و جاهاي ديگر منتشر خواهيم کرد، تا مردم ايران بدانند».
در حالي وزير امور خارجه فرانسه، بسته جديد پيشنهادي به ايران را «بسيار سخاوتمندانه» خوانده که پيشتر يک ديپلمات بلندپايه آمريکايي در اين باره گفته بود: مشوق‌هاي جديد، «تفاوت چشمگيري» با پيشنهادهاي گروه «۱+۵» در سال ۲۰۰۶ ندارد و تنها در بخش «همکاري‌هاي هسته‌اي»، به روز شده است.
اين مقام آمريکايي گفته بود، بسته يپشنهادي جديد « گام بزرگ رو به جلويي» به شمار نمي‌رود.
ايران تعليق را نمي‌پذيرد
همزمان با اظهارات وزير امور خارجه فرانسه درباره بسته پيشنهادي، يک مقام وزارت امور خارجه ايران، روز سه‌شنبه گفت: «ايران اين بسته را خواهد خواند، اما هيچ‌گونه پيشنهاد تعليقي را نمي‌پذيرد.»
رسول موسوي، مدير کل دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه ايران، که در کنفرانس فناوري‌هاي هسته‌اي در خدمت به جامعه عربي در منامه پايتخت بحرين صحبت مي‌کرد، افزود:«پيشنهادهاي بسياري از جمله پيشنهاد سوئيس و روسيه مطرح است و ايران نيز بارها نظر خود را اعلام کرده است. چنانچه پيشنهاد جديدي وجود داشته باشد، آن را مطالعه مي‌کند، اما بر پايه منافع ملي خود عمل خواهد کرد».
منوچهر متکي، وزير امور خارجه ايران، نيز روز شنبه با اشاره به فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي اورانيوم به عنوان خط قرمز جمهوري از گروه «۱+۵» خواسته بود در پيشنهاد خود وارد «مرزهاي ممنوعه» نشود.