خرید روسری توزيع گاز در خرمشهر به شيوه سي سال پيش

قيمت يك كپسول هجده كيلويي گاز در كوچه‌ها و محلات خرمشهر، به پانزده هزار ريال رسيده و گاري‌هاي دوره‌گرد به شیوه گازفروشان سي سال پيش، كپسول گاز را به مردم خرمشهر عرضه مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار «»، در حالي كه خرمشهر در كنار منابع عظيم نفت و گاز قرار دارد، پروژه گازرساني به اين شهر، به صورت قطره‌چكاني انجام مي‌شود و مردم رنج كشيده اين شهر كه از بسياري از امكانات اوليه محروم هستند، مشكل گاز را دوچندان بايد تحمل كنند.

گازفروشان دوره‌گرد به نسبت وجدان و انصاف خود، كپسول‌هاي گاز را از دوازده هزار تا پانزده هزار ريال در كوچه‌ها به فروش مي‌رسانند.
آنان با زدن ميله‌اي آهني به كپسول‌هاي گاز درون گاري خود، با ايجاد سر و صداي بسيار، موجوديت خود را در خيابان‌ها، كوچه‌ها و محلات خرمشهر اعلام مي‌كنند.

يكي از اين دست‌فروشان مي‌گويد: گاز در شهر كم است و عوامل طرح سبدي سيلندرهاي خود را به مسافركش‌هاي شخصي مي‌فروشند يا اگر به ما بدهند، گرانتر عرضه مي‌كنند. مردم نيز مي‌بينند در اين هواي گرم و آلوده منطقه برايشان صرف نمي‌كند كه با دادن هزينه تاكسي، در نوبت ايستاده و اين‌گونه گاز تهيه كنند و ترجيح مي‌دهند از ما خريد كنند، چرا كه ما كار آنان را ساده‌ كرده‌ايم و گاز را جلوي منزلشان تحويل مي‌دهيم.

خبرنگار ما مي‌افزايد: مسئولان منطقه با بي‌تفاوتي، شاهد اين وضعيت هستند و نظارتي نيز بر مراكز توزيع طرح سبدي نيست و مردم مجبور شده‌‌اند براي يك كپسول گاز، تا پانزده هزار ريال هزينه كنند.

چندي پيش، خبرنگار واحد مركز خبر جمهوري‌ اسلامي ايران در بغداد،‌ گزارشي از وضعيت فروش كپسول‌هاي گاز با گاري توسط دست‌فروشان پايتخت جنگ زده عراق نشان داد. خوب بود اين گزارشگر، سري هم به خرمشهر مي‌زد تا تشابه اين دو شهر را در اين موضوع به صورت سوژه مشترك ارايه دهد!