خرید روسری حمایت ائتلاف فراگیر از رياست لاريجانی

دبير اجرايي ائتلاف فراگير اصول‌گرايان به ایسنا گفت كه اين ائتلاف با بيش از 100 نماينده مرتبط و متمايل حضوري فعال در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي مجلس خواهد داشت.

«علي دوراني» هم‌چنين با تشكر از مردم به خاطر حضور حماسي‌شان در انتخابات كه موجب شادي روح امام (ره) ، شهدا و تقدير مقام معظم رهبري از اين حماسه پرشور شد، در تحليل انتخابات مجلس هشتم گفت: مجلس عامل اتحاد و انسجام كشور و ركن اصلي تقويت نظام و نيز پي‌گيري مطالبات و نيازهاي اساسي مردم و تامين منافع ملي و هدايت جامعه به سوي پيشرفت و هدايت است.

وي افزود: مجلس هشتم براي اجراي اصول مصرح قانون اساسي و تاكيدات مقام معظم رهبري بايد توجه خاص به اجراي اصل 44 قانون اساسي ، كنترل تورم ، مهار نقدينگي ، حل مساله اشتغال ، دفاع از عزت و سربلندي كشور ، و توجه خاص به مساله عزت ، مصلحت و حكمت بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سياست خارجي داشته باشد و در جهت رفع محروميت فرهنگي و تحقق اهداف و آرمان‌هاي ملت شريف ايران عمل كند.

وي هم‌چنين درباره رابطه دولت و مجلس اظهار داشت: رابطه دولت و مجلس رابطه متقابل و متعاملي است و بايد مبتني بر همكاري سازنده و بر محوريت عقلانيت و كارشناسي ، قانون‌گرايي و حفظ و تامين منافع ملي باشد. مجلس بايد ضمن همكاري متقابل با دولت ، نظارت ويژه بر عملكردها و مسائل اساسي كشور داشته باشد و نمايندگان در جهت حفظ رسالت نمايندگي نبايد از هيچ خدمتي به مردم كوتاهي كنند و در واقع وكيل ملت باشند نه وكيل دولت.

وي كه در آستانه برگزاري همايش منتخبان جبهه متحد اصول‌گرايان، سخن مي‌گفت هم‌چنين با بيان اين كه ائتلاف فراگير اصول‌گرايان نيز با بيش از 100 نماينده مرتبط و متمايل حضوري فعال در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي مجلس خواهد داشت، گفت: اين ائتلاف در راستاي تعيين هيات‌رييسه ، روساي كميسيون‌ها و نمايندگان ويژه مجلس در كميسيون هاي نظارتي با راهبرد فعال كردن همه نمايندگان و ظرفيت‌هاي مجلس و با رويكرد توزيع عادلانه مسووليت‌هاي متناسب با حوزه انتخابيه فعاليت جدي خواهد داشت تا همان‌طور كه مجلس عصاره فضايل ملت است، هيات رييسه و اركان مهم و موثر مجلس نيز عصاره آحاد ملت باشند و كليت نمايندگان مجلس را نمايندگي كنند.

وي هم‌چنين درباره موضع ائتلاف فراگير اصول‌گرايان در ارتباط با رياست مجلس هشتم گفت: اين ائتلاف ضمن احترام به تمام نامزدهاي محترم براي رياست مجلس شوراي اسلامي با توجه به جميع جوانب و مصالح كشور دكتر علي لاريجاني را به عنوان نامزد خود معرفي مي‌كند و اميدوار است با محوريت عقلانيت و كارشناسي ساير نمايندگان نيز از اين نظر ائتلاف حمايت لازم را انجام دهند.