خرید روسری رايزني ايران با 118 كشور درباره بسته‌اش

محمد خزاعي، سفير و نماينده دايم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد، روز گذشته در نشست سفراي 118 عضو عدم تعهد كه در مقر سازمان ملل برگزار گرديد، ارايه بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران را اعلام نمود.

سفير كشورمان در اين نشست نسبت به تشريح چهارچوب بسته پيشنهادي اقدام و اعلام نمود كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور قدرتمند و بانفوذ در منطقه و جهان و كشوري كه هميشه عامل ثبات و اقتدار منطقه بوده است، در بسته پيشنهادي خود راهكارها و پيشنهاداتي را در حوزه‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و هسته‌اي در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي و نيز برنامه صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌كند.

خزاعي در اين نشست تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران آماده است بر مبناي عناصر موجود در بسته پيشنهادي و به عنوان قدرتي بانفوذ، پيشنهادات و راهكارهاي ارائه شده را با ديگر كشورهاي متنفذ و قدرتمند جهان و منطقه و طرف‌هاي ذيربط و مؤثر در مسايل جهاني و منطقه‌اي مورد گفتگو و مذاكره قرار دهد .

نماينده كشورمان در سازمان ملل متحد با اشاره به توانايي‌هاي گسترده و نقش سازنده جمهوري اسلامي ايران در صلح و ثبات منطقه‌اي و جهاني گفت: جزييات بيشتر بسته پيشنهادي كشورمان به زودي اعلام خواهد شد.

وي از نمايندگان كشورهاي عدم تعهد خواست كه ضمن اعلام موضوع به مقامات ذيربط خود در پايتخت‌ها، به منظور تأثيرگذاري هر چه بيشتر بر روند تعاملات بين‌المللي و به عنوان اعضاي عدمتعهد از ابتكارات و پيشنهادات مطروحه در بسته پيشنهادي كشورمان بهره‌برداري و از آن حمايت نمايند.