خرید روسری رضايت خارق‌‌العاده سران حزب دمکرات آمريکا از رقابت باراک ـ هيلاري

در حالي كه از بيش از دو ماه پيش با حذف تمام كانديداهاي بالقوه جمهوريخواه، «جان مك كين» به عنوان نماينده حزب جمهوريخواه آمريكا انتخاب شده، رقابت دامنه‌دار «اوباما» و «كلينتون» به شيوه‌اي غيرطبيعي ادامه يافته است.به گزارش خبرنگار «» از واشنگتن، جمهوريخواهان با حمايت بي‌چون و چرا، از کانديداتوري «جان مک کين»، تلاش كردند در اردوگاه دمکرات‌ها اختلاف بيندازند تا با اين سناريو، دو کانديداي دمکرات‌ها، با افشاگري و متهم نمودن يكديگر، در مبارزه‌اي درون‌حزبي، خودشان همديگر را رسوا كنند تا به اين ترتيب، راه براي انتخاب مك‌كين هموار شود.اما به نظر مي‌رسد، پافشاري مقامات عالي حزب دمکرات و سران اين حزب بر ادامه مبارزه انتخاباتي باراک ـ هيلاري بر پايه يک استراتژي مشخص و حساب شده بنيان نهاده شده است، چرا که رقابت اين دو کانديداي حزب دمکرات، نه تنها اختلافات داخلي در اين حزب را افزايش نداد، بلکه باعث شد توجه رأي دهندگان آمريکايي، بيشتر به مواضع اين دو کانديدا معطوف شود. آنها نه تنها در راستاي منافع حزبي خود بر شدت اين رقابت افزودند، بلکه تاکنون توانسته‌اند با تسخير افكار عمومي براي دمكرات‌ها در رأي‌گيري‌هاي اوليه، آراي رأي دهندگان آمريکايي را در چهار ايالت آمريکا که همواره به شيوه سنتي در اختيار جمهوريخواهان بوده است، از آن خود كنند و اکنون نيز آراي اين ايالت‌ها در اختيار دمکرات‌ها قرار گرفته است.به دست آوردن منافع سرشار از رقابت باراک ـ هيلاري براي حزب دمکرات آمريکا در پنج ماه گذشته، در تاريخ اين حزب بي‌سابقه بوده و هم‌اکنون چهار ايالتي که هميشه به شيوه سنتي در اختيار جمهوريخواهان بوده است، در اختيار دمکرات‌هاست و تبيين مواضع اين حزب در سطح افکار عمومي آمريکا، پيروزي ديگري براي اين حزب به شمار مي‌رود.اوباما اکنون با آخرين شمارش آراي ايالت‌هاي «اينديانا» و «کاروليناي» شمالي، موفق به کسب 1815.5 نمايندگي در کنگره حزب دمکرات شده است و انتخابات «ابرنمايندگان» اين حزب که دو ماه ديگر برگزار خواهد شد و به دست آوردن 215 نمايندگي ديگر تا آن زمان براي اوباما و رسيدن به مرز 2025 نمايندگي، امکان‌پذير و عملي است.در دو ماه آينده، 28 نماينده در ايالت «ويرجينياي» غربي و 103 نماينده از ايالت‌هاي «کنتاکي» و «اورگان» و همچنين 55 نماينده از «پورتوريکو» و 31 نماينده از ايالت‌هاي «داکوتا»ي شمالي و «مانتانا» انتخاب مي‌شوند و آرايش جمعيتي اين ايالت‌هاي آمريکايي که عمدتا شامل رنگين پوستان است، نمايشگر پيروزي قطعي «اوباما»ست و سران حزب دمکرات با آگاهي به اين موضوع، خواهان ادامه مبارزات هيلاري کلينتون براي استفاده بيشتر از اين هستند که هم‌اکنون در آمريکا پديد آمده است.با اين وصف مي‌توان مشاهده كرد كه رقابت درون‌حزبي در صورتي كه قاعده‌مند و در چهارچوب ارزش‌هاي هر گروه انجام شود، مي‌تواند به جاي تخريب جايگاه حزب، حتي رشد و پيروزي آن را نيز به همراه داشته باشد.