خرید روسری رنگ لباس ورزشكاران ايران در المپيك

سرانجام مقرر شد لباس كاروان اعزامي ايران به مسابقات المپيك پكن نشات گرفته از رنگ پرچم جمهوري اسلامي ايران باشد. با توجه به انتقاداتي كه معمولا در مسابقات گروهي و دسته جمعي به تركيب و نوع لباس ورزشكاران ايران مطرح بود؛ اين بار مقرر شد با توجه به دستورالعملي كه مسوولان برگزاري اين رقابت‌ها از كشور ميزبان ارايه مي‌شود، با توجه به سه رنگ قرمز، سفيد و سبز كه تركيب رنگ پرچم جمهوري اسلامي ايران است،‌ لباس المپيكي‌ها طراحي شود.

به گزارش ايسنا، انتخاب و تركيب لباس ورزشكاران كاروان اعزامي هر كشور به مسابقات المپيك يكي از مهمترين موارد مدنظر مسوولان هر كشور براي حضور در اين رقابت‌هاست كه با توجه به انتقاداتي كه معمولا در مسابقات گروهي و دسته جمعي به تركيب و نوع لباس ورزشكاران ايران مطرح بود؛ اين بار مقرر شد با توجه به دستورالعملي كه مسوولان برگزاري اين رقابت‌ها از كشور ميزبان ارايه مي‌شود، با توجه به سه رنگ قرمز، سفيد و سبز كه تركيب رنگ پرچم جمهوري اسلامي ايران است،‌ لباس المپيكي‌ها طراحي شود.

به گفته ساور معاون فرهنگي سازمان تربيت بدني اين موضوع هنوز به تصويب قطعي نرسيده كه كل لباس تركيبي از سه رنگ باشد و يا يكي از رنگ‌هاي پرچم به عنوان رنگ لباس انتخاب شود.

وي مي‌گويد: بسته‌هاي فرهنگي متفاوت با سال‌هاي گذشته براي معرفي كشورمان كه حاوي مطالب ملي – مذهبي است را براي هديه به ورزشكاران ديگر كشورها تهيه مي‌كنيم كه اعضاي كاروان ايران در اين رقابت‌ها به حريفان خود اهدا كنند.