خرید روسری روند صعودي قيمت نفت

قيمت جهاني نفت امسال به 150 دلار خواهد رسيد
 
 روزنامه وال استريت ژورنال در مصاحبه با كارشناسان ارشد انرژي اعلام كرد ، قيمت جهاني نفت تا پايان سال 2008 به بيش از 150 دلار در هر بشكه خواهد رسيد .
 
به گزارش خبرگزاري فارس ، رشد تقاضا ، تنش هاي سياسي و امنيتي در عراق و نيجريه ، كاهش توليد روسيه و افزايش هزينه هاي توليد ، مهمترين علل افزايش قيمت نفت به شمار مي رود . قيمت جهاني نفت از ابتداي امسال تا كنون حدود 30 درصد و نسبت به سال قبل 96 درصد رشد داشته است . اين در حالي است كه موسسه گلدمن ساش آمريكا نيز پيش بيني كرد ، قيمت نفت امسال به بيش از 150 تا 200 دلار افزايش خواهد يافت . استيفن براون كارشناس فدرال رزرو آمريكا در اين باره گفت : اگر قيمت نفت به 150 دلار در هر بشكه برسد ، رشد اقتصادي آمريكا 8/1 درصد كاهش خواهد يافت .
نفت 150 دلاري ، قيمت هر گالن بنزين در آمريكا را به بيش از 50/4 دلار خواهد رساند .
دانيل يارگين رييس موسسه تحقيقات انرژي كمبريج نيز گفت : بي شك قيمت نفت امسال به 150 دلار خواهد رسيد . كاهش ارزش دلار و كمبود ظرفيت مازاد توليد از سوي اوپك و كشورهاي غير اوپك ، تاثير زيادي در رشد فزاينده قيمتها خواهد داشت .