خرید روسری عراق براي تخليه بغداد آماده مي‌شود

دولت عراق اعلام کرد، احتمالا هزاران تن را از بخش‌هاي شرقي بغداد خارج خواهد کرد.
ظاهرا افزايش حملات نيروهاي عراقي و آمريکايي عليه حاميان مقتدا صدر، در اين منطقه باعث شده است که دولت عراق چنين تصميمي را بگيرد.
مقامات عراقي در دو نقطه کليدي شهرک صدر، پايگاه نيروهاي سپاه مهدي، اطلاعيه پخش کرده‌اند و به مردم هشدار داده‌اند که خانه‌هاي خود را ترک کنند.
دو استاديوم فوتبال آماده پذيرش مهاجرت دسته‌جمعي ساکنان شرق بغداد شده است.
 
گزارشگر «بي.بي.سي» در بغداد مي‌گويد: پس از هفته‌ها نبرد سنگين، شايعه شده است که نيروهاي عراقي درصدد عملياتي بزرگتر عليه شهرک صدر هستند.
در هفت هفته گذشته، نزديک به هزار نفر کشته و بيش از 2500 نفر ديگر مجروح شده‌اند که اغلب آنها غيرنظامي بوده‌اند.
 
تاکنون نبرد در شهرک صدر سنگين و خيابان به خيابان بوده است. با اين حال، عمليات نظامي عراق با پشتيباني نيروهاي زميني و هوايي آمريکا تاکنون نتوانسته است بر شيعيان صدر غلبه کند کمبود آب و دارو زندگي در شهرک صدر را براي ساکنان آن بسيار دشوار کرده است.