خرید روسری نامه ابراهيم يزدي به هيلاري كلينتون

دكتر ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي ايران و وزير امور خارجه اسبق، جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به سناتور هيلاري كلينتون، كانديداي رياست جمهوري آمريكا نكاتي را به وي متذكر شد.
به گزارش «كارگزاران»، در اين نامه خطاب به هيلاري كلينتون آمده است:
 
«در يکي از سخنراني‌هاي انتخاباتي اخير خود، هماهنگ با سياست‌هاي آقاي بوش، اظهار داشته‌ايد که اگر ايران به اسرائيل حمله کند و شما رئيس‌جمهور انتخاب شده باشيد، ايران را نابود خواهيد کرد. پرسش من به عنوان يک ايراني از شما اين است اگر شما رئيس‌جمهور بشويد و اسرائيل به ايران حمله کند، موضع شما چه خواهد بود.
 
من با سياست‌هاي خارجي رئيس‌جمهور ايران، آقاي احمدي‌نژاد موافق نيستم. اما در حالي که توانايي ايران در حمله به اسرائيل مورد ترديد است، در مورد توانايي‌هاي نظامي اسرائيل در سلاح‌هاي عادي و غير عادي هيچ شک و ترديدي وجود ندارد.»