خرید روسری هيأت رئيسه موقت اصولگرايان تعيين شد

حسين فدايي، محمدرضا باهنر، سيد شهاب‌الدين صدر، علي اصغر زارعي و فاطمه رهبر به عنوان نمايندگان استان تهران در هيات رئيسه و شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان انتخاب شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، اعضاي هيات رئيسه و شوراي مركزي موقت فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم در نخستين نشست منتخبان اصولگراي مجلس هشتم انتخاب شدند.در اين نشست كه صبح پنجشنبه با حضور منتخبان اصولگرا و رئيس‌جمهور از سراسر كشور در مجتمع امام خميني (ره) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در تهران برگزار شد، به پيشنهاد شركت‌كنندگان در اين نشست ساز و كار استاني براي انتخابات هيات رئيسه فراكسيون اصولگرايان در نظر گرفته شد.بر اساس تصميم اتخاذ شده قرار شد از هر استان نمايندگاني براي حضور در هيات رئيسه و شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان انتخاب شوند.بر اساس اين سازوكار از استان‌هاي زير ‪ ۱۰‬نماينده يك نفر، از استان‌هاي بالاي ‪ ۱۰‬نماينده دو نفر و از تهران نيز ‪ ۵‬نفر در شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان انتخاب شدند.حسين فدايي، محمد رضا باهنر، سيد شهاب‌الدين صدر، علي اصغر زارعي و فاطمه رهبر به عنوان نمايندگان استان تهران در هيات رئيسه و شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان انتخاب شدند.بر اساس اعلام اصولگرايان قرار است در خصوص تركيب هيات رئيسه مجلس و به ويژه پست رياست مجلس نيز در قالب فراكسيون اصولگرايان مجلس اقدام شود و بحث درباره رييس و هيات رئيسه مجلس هشتم از نخستين بحث‌هاي مطرح در شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان خواهد بود.نشست منتخبان اصولگراي مجلس هشتم عصر پنجشنبه نيز ادامه خواهد داشت و طي آن در خصوص موضوع هيات رئيسه مجلس هشتم بحث شده و پيشنهادها در اين زمينه مورد بررسي قرار مي‌گيرد