خرید روسری پيشنهاد احمدي‌نژاد درباره شهيد مطهري

رئيس‌جمهور انديشه شهيد مطهري را نياز امروز کشور و جامعه جهاني خواند و بر ضرورت تدريس انديشه‌هاي اين شهيد به عنوان واحد درسي در دانشگاه‌ها تاکيد کرد.

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري که پيش از ظهر امروز در مراسم اختتاميه حکمت مطهر سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: سخن گفتن از مطهري ازسويي آسان و ازسوي ديگر سخت است؛ سهل از آن باب که وي آيينه تمامي خوبي‌ها و زيبايي‌هاست و سخت از آن جهت که کساني بايد از وي سخن بگويند که از وي فيض حضور برده باشند.

وي افزود: ما امروز هم عالم و هم علم فراوان داريم، اما از زوايايي گوناگون مي‌شود اين دو را طبقه بندي کرد؛ عالماني داريم که علم خود را در وسط معرکه به دست مي‌آورند و افق نگاه آنها محدود به همان معرکه است، علمي که به دست مي‌آورند هم محدود است. اما علمايي را هم داريم که افق نگاه آنان به دور دست‌هاست، همين امر است که آن انواع علم و عالم را از يکديگر جدا مي‌کند.

رئيس‌جمهور ادامه داد: ما علمايي داريم که هرچه دارند فقط و فقط حاصل تلاشهاي خودشان است ازسوي ديگر نيز علمايي داريم که آيينه و انعکاس علمند. انسان محدود است، مگر اينکه با نامحدود پيوند بخورد، حرفهاي خوب زياد زده مي‌شود اما حرفي ماندگار خواهد بود که پشت آن انديشه و توسل به حضرت حق باشد که شهيد مطهري مظهر اين موضوع است. او در برخورد با پديده‌ها به دنبال ريشه آن مي‌گشت و سپس آن را درمان مي‌کرد.

احمدي‌نژاد يادآور شد: شهيد مطهري مرد زمان خود و آينده است؛ چرا که او به درمان ريشه‌اي مشکلات مي‌پرداخت و آن را درمان مي‌کرد.
رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاکيد کرد: متاسفانه امروز ما عالمان و علمايي که به حقايق دست پيدا مي‌کنند داريم اما اين که شجاعت دفاع از آن حقيقت را داشته باشند نداريم.

وي با بيان اينکه همه عالم براي انسان است تصريح کرد: انسان همه عالم است و اگر انسان نبود، هيچ ظرفي براي بروز عدالت و زيبايي‌ها وجود نداشت؛ جايي نبود که خدا در آن معرفي شود. پس همه عالم عبارت از انسان، شناخت خدا و در گرو آن شناخت انسانيت است؛ به طوري که همه مصلحان عمر، توان و جان خود را بر سر صيانت از انسان و انسانيت گذاشتند.

رئيس جمهور در ادامه، شهيد مطهري را شهيد راه احياي انسانيت انسان خواند و گفت: مطهري با همه وجود از جوهره انسانيت و بشريت دفاع کرد و همه تلاش مطهري دعوت انسان به بازگشت به انسانيت بود.

احمدي‌نژاد خطاب به حاضرين گفت: همه حرف شهيد مطهري بيان نيازها و ظرفيت‌ها و همچنين وظايف انسان براي انسان شدن است، موضوع کار شهيد مطهري همچون کار پيامبران است؛ چراکه يکي از اموري که شهيد مطهري از آن صيانت و در برابر آن ايستاد موضوع انديشه عقل و تفکر است.

رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي صيانت از ايمان و اعتقادات ناب را يکي ديگر از تلاشهاي استاد شهيد مطهري خواند و گفت: شهيد مطهري با کنار زدن تمامي پيرايه‌ها به خوبي جايگاه انسان و رابطه انسان با خدا را که منشا همه تجليات است باز کرد.

وي يادآور شد: مطهري توحيد را آنقدر زيبا معرفي کرده که هر کسي در فطرتش ذره‌اي پاکي وجود داشته باشد ايمان مي‌آورد و چون متصل به نصيحت است ايمان مي‌آورد.

احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه همه پيامبران براي صيانت و کرامت انسان آمده‌اند، گفت: خداوند به وسيله پيامبرانش کرامت را به انسان هديه کرد پس ما بايد امروز سپاسگزارباشيم که با انسانيتي که مطهري آن را معرفي کرده است، مي‌توانيم دور يکديگر جمع شويم و مجاهدت ديگري را آغاز کنيم.

رئيس‌جمهور با بيان اينکه کسي که در راه خدا تلاش کند از هيچ کس نمي‌ترسد، خاطرنشان کرد: برخي‌ها فکر مي‌کنند که شهيد مطهري در آن دوران برخي قدرتها را به حساب نمي‌آورد، اما در عمل از آنها مي‌ترسد؛ بنده مي‌گويم که اين طور نيست، چرا که اگر منافقين جرات داشتند مي‌آمدند و با انديشه‌هاي او به مقابله مي‌پرداختند پس کسي که به خداوند متصل شود و رو به حقيقت بيايستد و واهمه نکند ،دشمنان فراواني خواهد داشت؛ اما از هيچ يک از آنان ترسي به دل راه نخواهد داد.

وي يادآور شد: در آن دوران بسياري ازگروه‌هاي منافق از جمله گروهک فرقان براي مقابله با شهيد مطهري دست به فضاسازي‌هاي سنگيني مي‌زدند اما ديدند که نمي‌توانند با انديشه‌هاي خوب مقابله کنند او را به شهادت رساندند.

احمدي‌نژاد در ادامه گفت: امروز بنده به جرات اعلام مي‌کنم که انديشه مطهري جهاني است پيام و کلام او نيز جهاني است؛ چرا که کلام وي امروز در سراسر جهان خريدار دارد.

رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: راه شهيد مطهري و انديشه او حقيقت اصلي جاري در آفرينش است؛ چرا که او از حقيقت الهي بهره گرفته بود. وي يادآور شد: شهيد مطهري زنده است و انديشه او وسيع‌تر و درخشانتر از گذشته در عالم هستي منتشر مي‌شود، پس نياز امروز نسل ما اين است که به اين انديشه برگرديم.

رئيس‌جمهوردر ادامه سخنان خود خطاب به مسئولان اين همايش گفت: بنده از شما مي‌خواهم که کار خود را توسعه دهيد، چراکه انديشه مطهري، فرهنگ انقلاب و مکتب انقلاب اسلامي است و دانشگاهيان، سياستمداران و همچنين اقتصاددانان ما به اين انديشه نياز دارند.

احمدي‌نژاد همچنين خطاب به خانواده شهيد مطهري گفت: بنده از خانواده ايشان مي‌خواهم که که باقيمانده آثار وي را منتشر کنند؛ چرا که امروز انديشه مطهري نياز جامعه و جامعه جهاني است.

وي خاطرنشان کرد: ما امروز مي‌توانيم برخي از متون درسي را کنار بگذاريم وانديشه شهيد مطهري را جايگزين کنيم يا در کنار آنها و در دانشگاههاي خود به عنوان واحد درسي به دانشجويان ارائه دهيم، چرا که‌انديشه شهيد مطهري انديشه‌اي است که به درد آيندگان نيز مي‌خورد.
احمدي‌نژاد به هنگام ورود به اين مراسم با همسر شهيد مطهري ديدار و گفت‌وگو کرد.