خرید روسری 52 درصد اسرائيلي‌ها تمايل به مهاجرت دارند

نظرسنجي که روزنامه «يديعوت آحرونوت» منتشر کرده است، نشان مي‌دهد که 52 درصد از اسرائيلي‌ها تمايل به مهاجرت براي زندگي در مکاني ديگر را دارند.به گزارش «پرس.تي.وي ـ بيروت»، در اين نظرسنجي 32 درصد گفتند که چيزي سبب خروج آنها از سرزمين‌هاي اشغالي نخواهد شد؛ اما 24 درصد نيز گفتند که به دليل عدم اطمينان به آينده و نگراني از سرنوشت فرزندان خود خواهان مهاجرت هستند.اسرائيلي‌ها در اين نظرسنجي، 12 درصد گفتند که به دليل اوضاع امنيتي و ترس به فکر مهاجرت هستند، در حالي که 10 درصد براي درآمد بيشتر و 8 درصد به دليل تنفر ديني و 5 درصد به دليل اوضاع اقتصادي و 5 درصد نيز مي‌گويند به دليل مخالفت با نظام سياسي در اسراييل خواهان مهاجرت هستند.در همين رابطه، 30 درصد از افراد مورد سنجش گفتند، از اين که اسرائيلي هستيم احساس خجالت و سرافکندگي مي‌کنيم.در اين نظرسنجي، بيشتر اسرائيلي‌ها ايران را خطر بزرگي دانسته که اسرائيل را تهديد مي‌کند و خطر به اصطلاح تروريسم فلسطيني را خطر درجه دوم مي‌دانند و 2 درصد از اسرائيلي‌ها نيز از احتمال شورش اعراب و فلسطيني‌هاي ساکن سرزمين‌هاي اشغالي 1948 ابراز نگراني کردند.بيشتر اسرائيلي‌ها به طور قاطع با تشکيل کشور فلسطيني موافق بوده و با تقسيم قدس و عقب‌نشيني از جولان مخالفت کردند.در اين نظرسنجي 75 درصد از يهوديان احتمال دادند که اسرائيل در پنج سال آينده وارد جنگ با يک و يا دو کشور عربي خواهد شد و 66 درصد بر اين باورند که امکان صلح با سوريه وجود ندارد و 70 درصد نيز امکان توافق صلح با فلسطيني‌ها را بعيد دانستند.