خرید روسری امضاي توافقنامه فرهنگي ايران و تاتارستان

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ديداربا معاون نخست‌وزير و وزير فرهنگ تاتارستان تصريح كرد :تحكيم و گسترس روابط فرهنگي،‌ ضرورت انكار ناپذير دنياي امروز است.مشاور رئيس جمهور و رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ديدار با معاون نخست وزير و وزير فرهنگ كشور تاتارستان بر ضرورت بسط و گسترش همكاري‌هاي فرهنگي دو جانبه تاكيد كرد.دكتر مصطفوي در اين ديدار كه با حضور مشاور رئيس جمهور آن كشور و جمعي از مسئولان وزارت امور خارجه ايران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد ضمن اشاره به برخي از مهمترين اشتراكات فرهنگي دو كشور به تشريح برخي از فعاليت‌هاي انجام شده در طول سالهاي گذشته پرداخت و گفت: توانمدي‌هاي فرهنگي ايران در زمينه‌هاي مختلف از جمله سينما، تلويزيون، تئاتر، حوزه نشر، كتاب و… شرايط مناسبي را براي گسترش همكاري ها در اين عرصه فراهم نموده و ايران آمادگي خود را در تمام زمينه ها اعلام مي‌نمايد.رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي همچنين به علاقه‌مندي مقامات بلندپايه دو كشور اشاره و تصريح كرد: خوشبختانه مسئولين ارشد دو طرف و از جمله روساي جمهور ايران و تاتارستان با علاقه مندي تحكيم و گسترش روابط دو جانبه را در زمينه هاي مختلف دنبال مي كنند و اراده كاملي در اين ارتباط وجود دارد لذا با توجه به اينكه بسط و ارتقاء سطح همكاريهاي فرهنگي و هنري در واقع بستر ساز گسترش همكاري ها در ديگر زمينه ها مي باشد بنابراين آمادگي كامل در اين ارتباط نيز وجود خواهد داشت .خانم «زبله ولي اوا‌» معاون نخست وزير و وزير فرهنگ تاتارستان نيز ضمن تشكر از ديدار به عمل آمده و تصريح بر گسترش همكاري ها به وجود برخي از مراكز فرهنگي ايراني همچون مركز ايرانشناسي در غازان اشاره و موفقيتهاي آنان را بسيار ستودني دانست و تاسيس سركنسول گري ايران در تاتارستان را نشانه علاقه دو طرف به تحكيم روابط دو جانبه دانست .وي همچنين خواستار گسترش همكاري‌ها در ارتباط با فيلم، سريال‌هاي تلويزيوني و همچنين تبادل استاد و دانشجو گرديد.در پايان اين ديدار دو طرف تفاهمنامه فرهنگي ـ هنري ايران و تاتارستان را امضا نمودند.