خرید روسری انتقاد رييس تازه‌وارد اروپا از اظهارات احمدی‌نژاد درباره اسرائيل

رياست اتحاديه اروپا در بيانيه ای روز جمعه اظهارات رييس جمهوری ايران، درباره اسرائيل را به شدت محکوم کرد.

احمدی نژاد روز پنجشنبه با اشاره به سالگرد تاسيس دولت اسرائيل، گفته بود برخی فکر می کنند با برگزاری «جشن تولد» می توانند اين «جنازه متعفن» را زنده کنند.

اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، در بيانيه ای تصريح کرده است اظهارات آقای احمدی نژاد «غير قابل قبول، زيانبار و غيرمتمدانه است».

رياست اتحاديه اروپا در بيانيه خود اضافه کرده است که اين اتحاديه «اظهارات اخير رياست جمهوری ايران را در به شدت محکوم می کند».

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرده است:« چنين اظهاراتی از سوی نماينده دولت ايران شايست نیست».

اسلوانی که اوايل سال جاری ميلادی برای اولين بار رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده گرفته است در اين بیانیه از رهبران ايران خواسته تا به اظهارات «دشمنانه» عليه اسرائيل پايان دهند.

احمدی نژاد همچنين روز پنجشنبه درباره شرکت کنندگان در مراسم سالگرد تاسیس اسرائيل گفته بود:«شرکت‌کنندگان در اين مراسم نيز بايد بدانند نامشان در زمره جنايتکاران صهيونيست ثبت خواهد شد».