خرید روسری بررسي علل افت تحصيلي‌ در ‌كميسيون آموزش‌

افت تحصيلي در آموزش و پرورش، آخرين اخبار و گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و رسيدگي به مسائل اقتصادي كشور، اين هفته در كميسيون‌هاي مربوطه از سوي نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا، كميسيون آموزش و تحقيقات، افت تحصيلي در آموزش و پرورش و گزارش تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش را در جلسات اين هفته كميسيون بررسي خواهد كرد.
كميسيون اقتصادي مجلس نيز لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا و پروتكل اصلاحي آن و لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا را بررسي مي‌كند.
همچنين كميسيون عمران مجلس، با دعوت از وزير راه و ترابري به پرسش‌هاي فرهنگي نماينده تبريز، فولادگر و محمدتقي رهبر، استكي و سعادت نمايندگان اصفهان و نجف‌ آباد پاسخ مي‌دهد.
كميسيون فرهنگي نيز با بازديد از برج ميلاد، نشست مشتركي را با رئيس و معاونان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد كرد.
كميسيون قضائي و حقوقي در نشست‌هاي اين هفته خود، آخرين اخبار و گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، شور دوم لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران را بررسي مي‌كند.
بررسي طرح حفظ، حمايت، توسعه و بهره‌برداري از منابع دامي كشور، بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمايم (3)، (4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي‌ها، بررسي شور اول لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي و بررسي مسائل و مشكلات مربوط به دامداران استان خراسان رضوي با حضور نمايندگان اتحاديه دامداران استان نيز در دستور اين هفته كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي است.
كميسيون اصل نودم قانون اساسي نيز رسيدگي به مسائل اقتصادي كشور را ادامه خواهد داد.