خرید روسری علت اختلالات موجود در همراه اول

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار، علت اختلالات موجود در شبکه تلفن همراه اپراتور اول را انجام طرحهای توسعه ای در این شرکت عنوان کرد.

محمدحسین فلاح اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر،علت ایجاد اختلال در شبکه تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار و قطع سرویس دهی به مشترکان طی روزهای اخیر را انجام طرحهای توسعه ای در این شرکت عنوان کرد.

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار افزود: سوئیچ HLR در سیستم مرکز راه آهن طی روز گذشته فعالیت توسعه ای داشته و به همین دلیل، سرویس دهی به مشتریان با اختلال مواجه شده است.بر این اساس فعالیت این سوئیچ، سرویس دهی به حدود 2 میلیون مشترک را دربرمی گیرد که ممکن است برخی از آنان با اختلال در سرویس دهی مواجه شوند.

وی تصریح کرد: بروز اختلال در سرویس دهی به مشترکان در صورت انجام طرحهای توسعه ای در شبکه در همه کشورها اتفاق می افتد و این روند اجتناب ناپذیر است.

گفتنی است ، طی روزهای اخیر مشکلات فراوانی در سرویس دهی و ارتباط با سایر مشترکان در شبکه تلفن همراه اپراتور اول به وجود آمده و برخی مشترکان با قطع آنتن و شبکه تماس بدون هیچگونه اطلاع رسانی از سوی این شرکت مواجه شده اند که مسئولان علت آن را انجام طرح های توسعه ای ذکر می کنند.

از سوی دیگر، عملیات بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار و طرح بهبود کیفیت سرویس دهی به مشتریان از حدود دو سال قبل در این شرکت آغاز شده؛ اما نتیجه عملکرد این بخش در کاهش اختلالات شبکه تلفن همراه اپراتور اول مشاهده نشده و با وجود عملکرد بخش بهینه سازی، روند اختلالات نیز همچنان ادامه دارد.