خرید روسری میانمار امدادگران خارجی را نمی پذیرد

دولت برمه گفته است مایل به پذیرش امدادگران خارجی برای کمک به آسیب دیدگان از گردباد اخیر این کشور نیست.

در حالیکه جامعه بین المللی خواستار مشارکت فوری در کمک به آسیب دیدگان است، روز جمعه، 9 مه (20 اردیبهشت)، وزارت خارجه برمه با صدور بیانیه ای اعلام داشت که هرنوع اقلام کمکی از خارج را با خرسندی می پذیرد اما توزیع این اقلام را خود برعهده می گیرد.

در این بیانیه، که در رسانه های دولتی برمه منتشر شده، آمده است که “در حال حاضر، دولت برمه به دریافت اقلام کمکی اولویت می دهد و تلاش گسترده ای را با استفاده از امکانات داخلی برای توزیع این کمک ها به کار می برد.”

روز شنبه این هفته، وزش گردباد و توفان شدید در مناطق وسیعی از برمه تلفات و خسارات گسترده ای را برجای گذاشت و تخمین زده می شود که در اثر آن، حدود یکصد هزار نفر جان خود را از دست داده و تا یک میلیون نفر نیز بیخانمان شده باشند.

سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان آمادگی خود را برای کمک فوری به آسیب دیدگان، به خصوص ساکنان مناطق دوردست این کشور، اعلام داشته اند.

در مقابل، دولت برمه، که نظامیان بر آن تسلط دارند، از اجازه ورود به اکثر امدادگران خارجی خودداری کرده است.

سازمان های امدادرسانی گفته اند که با توجه به وسعت ویرانی ها و آسیب جدی به زیرساخت های اقتصادی، از جمله راه های ارتباطی، دولت برمه به تنهایی قادر به کمک به آسیب دیدگان نیست و امدادرسانی به آنان مستلزم مشارکت بین المللی است.

رژیم برمه یکی از استبدادی ترین نظام های حکومتی جهان محسوب می شود و ورود خارجیان، به خصوص رسانه های همگانی را، ظاهرا از بیم آگاهی افکار عمومی جهان از شرایط داخلی این کشور، همواره محدود کرده است.

دولت برمه نه تنها با ورود امدادگران از اکثر کشورهایی که آماده کمک رسانی به آسیب دیدگان گردباد هستند مخالفت کرده بلکه تا کنون تاکید داشته که اقلام کمکی نیز باید از طریق سازمان ملل متحد ارسال شود.

در همانحال، سازمان ملل و سایر سازمان های کمک رسانی بین المللی گفته اند که دولت برمه برای امدادگران آنها، که اکثرا در انتظار حرکت به سوی برمه در تایلند به سر می برند، روادید ورود صادر نمی کند.

نگرانی بین المللی
در بیانیه دولت برمه آمده است که تا کنون یازده هواپیمای حامل اقلام ضروری برای توفان زدگان دریافت شده و موثرترین راه کمک به آنان، ادامه ارسال کمک های اضطراری است و اعزام امدادگر لزومی ندارد.

پس از گردباد روز شنبه، که به خصوص در منطقه دلتای رود ایراوادی تلفات و خسارات سنگینی به بار آورد، دولت برمه خواستار دریافت کمک بین المللی شد.

براساس گزارش هایی که سازمان های بین المللی انتشار داده اند، تعدادی از شهرها و روستاهای این منطقه کمابیش از میان رفته و بسیاری از ساکنان آنها کشته شده اند در حالیکه بخش هایی از این منطقه را آب گرفته و اجساد قربانیان روی آب شناور است.

آسیب دیدگان با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی دست به گریبان هستند و خطر شیوع بیماری های مسری آنان را تهدید می کند.

به گفته شاهدان عینی، هزاران تن از داوطلبان برمه ای، از جمله راهبان بودایی، همچنان در رانگون، شهر اصلی برمه، در انتظار امکاناتی برای عزیمت به مناطق آسیب دیده هستند.

تعدادی از کشورهای جهان آمادگی خود را برای کمک به آسیب دیدگان از طریق اعزام امدادگر و ارسال اقلام ضروری و امکانات توزیع زمینی و هوایی اعلام داشته اما دولت برمه از این پیشنهادها استقبال چندانی نکرده است.

این کشورها نگران آن هستند که بدون حضور امدادگرانی خارجی، کمک های ارسالی در اختیار نیازمندان قرار نگیرد و به هدر رود و یا اینکه دولت برمه از آنها برای مقاصد خود بهره برداری کند به خصوص اینکه قرار است به زودی قانون اساسی مورد نظر نظامیان در این کشور به رای گذاشته شود و امکان استفاده از شرایط کنونی برای تاثیر گذاری بر نتیجه چنین رای گیری وجود دارد.

به همین دلیل، برخی از کشورها، به خصوص آمریکا و فرانسه، خواستار اقدام یکجانبه جامعه بین المللی برای امدادرسانی شده اند و از جمله پیشنهاد کرده اند که بسته های حاوی اقلام ضروری توسط هواپیما و هلی کوپتر و بدون کسب اجازه دولت برمه در مناطق آسیب دیده توزیع هوایی شود.

در عین حال، این کشورها اذعان دارند که این این شیوه کمک رسانی چندان کارآمد نیست و همچنین ممکن است باعث بروز واکنش منفی دولت برمه، از جمله واکنش خشونت آمیز نسبت به ورود بدون مجوز به حریم هوایی آن کشور شود.

فرانسه پیشنهاد کرده است شورای امنیت به موضوع کمک بین المللی به آسیب دیدگان از گردباد برمه رسیدگی کند اما برخی کشورهای منطقه چنین اقدامی را به منزله سیاسی کردن یک مساله انسانی می دانند.

پیشنهاد دیگری که مطرح شده این است که جامعه جهانی از طریق معدود کشورهایی که دارای روابط دوستان با حکومت برمه هستند، به خصوص جمهوری خلق چین، کمک های بشردوستانه را در دسترس آسیب دیدگان قرار دهد.