خرید روسری وزیر خارجه انگلیس: اقدامات مجاهدین خلق نفرت‌انگیز است

دیوید میلیبند با اشاره به اقدامات تروریستی گروهک مجاهدین خلق تحرکات اعضای این گروهک را نفرت انگیز خواند و اعلام کرد که با رای دادگاه تجدید نظر لندن نسبت به خروج نام این گروه از لیست گروه های تروریستی مخالف است.

بخش مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر، از واکنش وزیر خارجه این کشور نسبت به رای دادگاه تجدید نظر لندن در خصوص خروج مجاهدین خلق از لیست گروه های تروریستی خبر داد.

بر این اساس دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلیس در واکنش به رای دادگاه تجدید نظر لندن مبنی بر خروج عنوان گروه تروریستی مجاهدین خلق از لیست گروه های تروریستی اظهار داشت: رای دادگاه تجدید نظر اینجانب را نیز همانند وزیر کشور ناخشنود ودلسرد کرده است.

وی افزود: من در تمام مدت فرایند تجدید نظر از وزیر کشور پشتیبانی کرده و معتقدم که نگرش توام با تردید او نسبت به درخواست حذف نام گروه مجاهدین خلق از فهرست گروه هایی که فعالیت آنها ممنوع اعلام شده نگرشی صحیح بوده است.

وزیر خارجه انگلیس ادامه داد: گروه مجاهدین مسئول یک سری از اقدامات تروریستی نفرت انگیز طی مدتی طولانی بوده و آنها هرگز به طور علنی خشونت را کنار نگذاشته اند و تنها سلاح های خود را در عراق در نتیجه قدرت بسیار زیاد نیروهای آمریکایی تحویل داده اند.

میلیبند همچنین گفت: کمیسیون تجدید نظر در مورد سازمان های ممنوع الفعالیت پذیرفته که ممنوع اعلام کردن فعالیت گروه مجاهدین خلق در سال 2001 اقدامی صحیح و قانونی بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: من معتقد نیستم که مجاهدین خلق گروه مخالف معتبری بوده و هیچ قصدی برای تغییر مواضع کشورم درباره ارتباط با این گروه ندارم.