خرید روسری گسترش انفجارها و درگيري در بيروت

درگيري‌هايي كه از روز گذشته در لبنان آغاز شده امروز نيز ادامه يافت و عصر امروز در مناطقي از شهر بيروت از جمله مناطق معروف به كورنيش مزرعه، بربير ، راس النبع و بشاره الخوري از شدت بيشتري برخوردار بود. به گزارش ايرنا از بيروت ، اين درگيري‌ها بين طرفداران حزب‌الله و جنبش امل از يك سو و طرفداران جريان سياسي ” آينده ” به رهبري سعدالدين حريري از سوي ديگر با انواع سلاح از جمله ” آرپي جي ” به شدت ادامه دارد. اين مناطق به صحنه‌هايي از جنگ واقعي تبديل شده و طرفداران بسياري از دو طرف اقدام به شليك گلوله به منازل هم مي‌كنند. در درگيري‌هاي امروز در شرق لبنان يك نفر نيز كشته شد. در پي ادعاهاي اخير وليد جنبلاط رييس حزب سوسياليست ترقيخواه دروزي لبنان مبني بر اقدام حزب‌الله به‌نصب دوربين در اطراف فرودگاه بيروت براي شناسايي و احتمال حمله نيروهاي مقاومت به يك باند آن كه مورد استفاده هواپيماهاي حامل شخصيتهاي مهم است ، كابينه فواد سنيوره روز گذشته تصميم گرفت مدير امنيت اين فرودگاه را كه از نظر قومي و مذهبي شيعه و عضو گروه “امل ” به رهبري نبيه بري است از كار بركنار كند. كابينه لبنان همچنين فعاليت شبكه مخابراتي اختصاصي حزب‌الله را براي دولت اين كشور غير قابل قبول و قابل پيگيرد اعلام كرده است. همزمان با اين اقدام ، اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي كارگري و حمل و نقل لبنان روز چهارشنبه و امروز در سراسر اين كشور اعتصاب عمومي به راه انداختند كه اين اقدام با بسته شدن بسياري از راههاي اصلي از جمله راه فرودگاه بيروت و درگيري جمعي از اعتصاب‌كنندگان با نيروهاي حامي دولت منجر شد. يكي از محافظان رييس مجلس لبنان كشته شد با ادامه د درگيري‌هايي كه از عصر روز پنجشنبه در بيروت آغاز و به مناطقي از شهر بيروت مانند كورنيش مزرعه ، بربير ، راس النبع ، بشاره الخوري و عين التينه كشيده شد ، يكي از محافظان رييس مجلس لبنان كشته شد. هواداران گروه سياسي حاكم پنجشنبه شب با تير اندازي به سوي مقر نبيه بري در عين التينه در بيروت محمود سعيد طه يكي از محافظان وي را به قتل رساندند. درگيري‌ها بين طرفداران حزب الله و جنبش امل از يك سو و طرفداران جريان سياسي آينده به رهبري سعدالدين حريري از سوي ديگر با انواع سلاح ادامه دارد و تاكنون به كشته شدن سه نفر منجر شده است . در پي ادعاهاي اخير وليد جنبلاط رييس حزب سوسياليست ترقيخواه دروزي لبنان مبني بر اقدام حزب الله به نصب دوربين در اطراف فرودگاه بيروت براي شناسايي و احتمال حمله نيروهاي مقاومت به يك باند آن كه مورد استفاده هواپيماهاي حامل شخصيتهاي مهم است ، كابينه فواد سنيوره روز گذشته تصميم گرفت مدير امنيت اين فرودگاه را كه از نظر قومي و مذهبي شيعه و عضو گروه امل به رهبري نبيه بري است از كار بركنار كند. كابينه لبنان همچنين فعاليت شبكه مخابراتي اختصاصي حزب الله را براي دولت اين كشور غير قابل قبول و قابل پيگيرد اعلام كرده است . همزمان با اين اقدام ، اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي كارگري و حمل و نقل لبنان روز چهارشنبه و امروز در سراسر اين كشور اعتصاب عمومي به راه انداختند كه اين اقدام به بسته شدن بسياري از راههاي اصلي از جمله راه فرودگاه بيروت و درگيري جمعي از اعتصاب‌كنندگان با نيروهاي حامي دولت منجر شد.