خرید روسری آتش‌بس دولت عراق با ارتش مهدي

دولت عراق با بستن پيمان آتش‌بس با هواداران مقتدا صدر، روحاني شيعه در بغداد موافقت کرده است.
اين توافق مي‌تواند به هفته‌ها درگيري که باعث کشته شدن صدها نفر شد، پايان دهد.
قرار است اين آتش‌بس از روز يکشنبه به اجرا درآيد كه در صورت اجراي آن، بار ديگر همه راه‌هاي منتهي به شهرک صدر در شرق بغداد باز خواهد شد.
بر پايه اين توافق، شبه‌نظاميان ارتش مهدي که تحت رهبري مقتدا صدر هستند، سلاح‌هاي خود را زمين خواهند گذاشت و تک‌تيراندازها و مواد منفجره را از جاده‌هاي منتهي به شهرک صدر دور خواهند کرد.