خرید روسری استتار

فرماندار تهران از مترو تهران بازديد كرد.

هاشمي: طلا جان، باور كن اون زير اينقدر قشنگه كه نگو!

دولت هيأت امناي ذخيره ارزي را منحل كرد.

ـ پيشنهاد مي‌كنم، هيأت دولت رو هم در راستاي حذف جريان‌هاي تصميم‌گيرنده موازي حذف بفرماييد!

وزير كار قطر به ايران آمد و با جهرمي ديدار كرد.

وزير قطري: اي شيطون، از كجا فهميدي ما به اين چيزا علاقه داريم؟

حداد در مراسم اختتاميه نمايشگاه كتاب شركت كرد.

ـ جناب حداد، اين نامه‌‌هاي پر از مهر و محبت و … حضار هستش به شما!

استقلال باز هم بد آورد.

ديگه بنده‌خدا فيروز بعد از اين همه فشار و ضربه چي كار كنه؛ دست خودش كه نيست!

و تصويري جالب از استتار!