خرید روسری استعفاي طراح سوالات آزمون استعداد درخشان

طراح سؤالات آزمون مرحله نخست استعدادهاي درخشان، پس از تأييد ابهامات و اشتباه در سؤالات اين آزمون، استعفا داد.
به گزارش فارس، «ر.گ» طراح آزمون مرحله نخست استعدادهاي درخشان، پس از تأييد وجود اشتباه در كليد پنج پرسش و ابهام در دو پرسش اين آزمون، در نامه‌اي خطاب به رئيس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان «سمپاد»، خواسته است كه مسئوليت تدارك و تنظيم سوالات آزمون را از وي باز پس‌گيرند و اين مسئوليت را به فرد يا گروهي ديگر بسپارند.
وي اعلام كرده است كه آمادگي دارد تا تمام هزينه‌هاي مادي و مالي ناشي از اين اشتباه را كه به سمپاد تحميل مي‌شود، جبران كند.