خرید روسری تدوين «دايرة‌المعارف بزرگ شيعه» در هند

«دايرةالمعارف بزرگ شيعيان هند» با همكاري مراكز و شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي، روحاني و ديني شبه قاره تدوين خواهد ياشد.به گزارش ابنا، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو، در ديدار با «غلام ‌السيدين نجفي» امام جمعه شهر كلكته از تهيه و تدوين دائرة‌المعارف بزرگ شيعه در هند خبر داد.رايزن فرهنگي كشور در دهلي نو با بيان پاره‌اي از برنامه‌هاي فرهنگي گفت: با توجه به سابقه درخشان مسلمانان در كشور هند و خدمات علما و روشنفكران در عرصه‌هاي مختلف تاريخي و نيز سهم علماي شيعه در اين زمينه، خانه فرهنگ تصميم دارد با همكاري مراكز و شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي و ديني نسبت به تهيه و تدوين دايرة‌المعارف بزرگ شيعه در هند اقدام كنند.وي آمادگي خانه فرهنگ كشور را براي استفاده از توانايي تمام شخصيت‌ها و انديشمندان در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، هنري و ديني اعلام داشت.رايزن فرهنگي كشور افزود: انجام اين امر مهم نيازمند همكاري و همراهي تمامي بخش‌ها و به ويژه علما و روحانيون است بر اين اساس هر يك از آقايان در ايالت و مناطق خود مي‌توانند با جمع‌آوري و تهيه مطالب، ما را در ارائه به موقع اين دايرةالمعارف ياري كنند.