خرید روسری دستگيري‌تعدادي از انبوه‌سازان‌‌‌در تهران

دادگستري كل استان تهران در مورد دستگيري تعدادي از انبوه‌سازان مسكن توضيحاتي ارائه كرد.به گزارش ايسنا: دادگستري استان تهران خبر داد: بدين‌وسيله به اطلاع شهروندان محترم مي‌رساند كه در آذرماه سال ‌١٣٨٥ افرادي كه حدود چهار هزار واحد آپارتمان را به قريب به چهارده هزار نفر پيش‌فروش كرده بودند، دستگير شدند كه منجر به تشكيل پرونده‌اي به كلاسه ‌٨٥ / ب – و / ‌١ در مجتمع قضايي شهيد بهشتي (ره) گرديد و در همان زمان تعدادي از متهمان از جمله دو متهم اصلي پرونده بازداشت شدند اما قضات رسيدگي‌كننده كه داراي ابلاغ ويژه از سوي رياست محترم قوه‌ي قضاييه بودند با توجه به تعداد زياد پيش‌خريداران، پرونده را به نحوي مديريت نمودند كه اولا – عدم حضور برخي از مديران شركت‌ها در روند احداث پروژه‌ها خللي ايجاد ننمايد.ثانيا – براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد، متهمان پرونده با وثيقه سنگين آزاد و در جهت حل و فصل موضوع و جلب رضايت پيش‌خريداران و شكات اقدامات مقتضي معمول گرديد به شكلي كه تاكنون از چهارده هزار نفر پيش خريدار اوليه، حدود شش هزار نفر تعيين تكليف شده يا رضايتشان جلب شده است و براي ‌٤ هزار نفر نيز از محل آپارتمان‌هاي در حال احداث تعيين تكليف خواهد شد و چون براي حدود چهار هزار نفر باقي مانده واحدي وجود ندارد لذا تلاش قضات پرونده و دادگستري كل استان تهران بر رفع اين معضل قرار گرفت، النهايه پس از جلسات متعدد با حضور متهمان اصلي و ساير مديران شركت‌هاي مورد بحث و وكلاي آنان، نامبردگان متعهد شدند كه از تاريخ ‌٢٧/١/٨٧ ظرف مدت هفت ماه نسبت به جلب رضايت پيش‌خريداران مازاد با پرداخت وجه آنان به قيمت كارشناسي روز اقدام و چنانچه ظرف مدت مذكور موفق به اين كار نگرديدند، دادگستري تهران از جانب آنان ماذون و وكيل تا با فروش اموال مديران شركت‌هاي مذكور نسبت به پرداخت وجوه ياد شده به پيش‌خريداران باقي مانده آن‌هم به قيمت روز و با جلب نظر كارشناسي اقدام نمايد و در اين خصوص به اندازه‌ي كافي از اموال متهمان توقيف شده است. هم‌اكنون در اين راستا دعوت‌نامه‌اي با امضاي مدير شركت و نماينده‌ي دادگستري مبني بر زمان و مكان مراجعه كه بر اساس تاريخ انعقاد قرارداد تنظيم شده و براي كليه‌ي پيش‌خريداران، ارسال كه به دست آنان خواهد رسيد؛ لذا بدين‌وسيله از كليه‌ي پيش‌خريداران محترم تقاضا مي‌شود با وصول دعوت‌نامه‌هاي مذكور در زمان مقرر به آدرس اعلامي در آن مراجعه تا نسبت به حل و فصل موضوع آپارتمان خريداري شده توسط مديران شركت و تحت نظارت دادگستري اقدام لازم معمول گردد. ضمنا تا اطلاع ثانوي و بدون اطلاع و نظر نمايندگان دادگستري استان تهران مستقر در محل پروژه نگين غرب از پرداخت هرگونه وجهي خارج از قرارداد و تحت هر عنوان خودداري نمايند. همچنين پيش‌فروش خريداران محترم توجهي به اظهارات افراد غيرمسوول و سودجو كه درصدد ايجاد نگراني در مردم مي‌باشند، ننموده و صرفا در اين خصوص از نمايندگان دادگستري، اطلاعات مورد نياز خود را كسب نمايند. اين شركت‌ها از هر گونه پيش‌فروش آپارتمان ممنوع بوده و لازم است شهروندان محترم قبل از پيش خريد آپارتمان در همه موارد قبلا از مراجع ذيصلاح قانوني تحقيقات لازم به عمل آورند.