خرید روسری رئیس‌جمهور‌چهارشنبه‌درمجلس

رئیس جمهور چهارشنبه این هفته برای دفاع از وزیر بازرگانی به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح روز چهارشنبه برای دفاع از عملکرد مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.

اجازه واردات بی رویه شکر، عدم اجرای قانون بودجه سال 85 و 86 در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی، بی ثباتی در نرخ تعرفه ،عدم حمایت از واحدهای تولیدی یا واردات بی رویه به ویژه درکالاهای مصرفی کشاورزی ازمحورهای استیضاح وزیر بازرگانی است.

طرح استیضاح میرکاظمی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد .