خرید روسری علي دايي محکوم شد

كميته‌ انضباطي فدراسيون فوتبال “علي دايي” را به پرداخت جريمه‌ نقدي محكوم كرد.

به گزارش ایسنا، علي دايي سرمربي تيم فوتبال سايپا كه به دليل اعتراض به داور پس از ديدار با پرسپوليس به كميته‌ انضباطي فدراسيون فوتبال فراخوانده شده بود و قرار بود شنبه (21 ارديبهشت) در محل فدراسيون فوتبال حاضر شده و به سوالات اعضاي كميته پاسخ دهد، غيابا به پرداخت جريمه نقدي محكوم شد.

اعضاي كميته‌ انضباطي فدراسيون فوتبال روز شنبه در محل اين فدراسيون تشكيل جلسه دادند و در غياب علي دايي با بررسي اتفاقات ديدار پرسپوليس – سايپا، سرمربي تيم سايپا را به پرداخت مبلغ يك ميليون تومان جريمه‌ي نقدي محكوم كردند.

اين نشست بدون حضور دايي و عبدالرحمن شاه‌حسيني رييس كميته‌ي انضباطي كه به همراه تيم ملي فوتسال در تايلند به سر مي‌برد، برگزار شد.

همچنين كميته‌ انضباطي فدراسيون فوتبال كه محسن قهرماني را از حضور در يك بازي محروم كرده است، اصرار بر اجراي اين راي دارد، اين در حالي است كه كميته داوران فدراسيون قضاوت ديدار تيم‌هاي صنعت نفت – ذوب آهن در هفته‌ي سي و دوم را به قهرماني سپرده است.

اعضاي كميته‌ي انضباطي فدراسيون فوتبال تاكيد كردند كه در صورت عدم اجراي اين راي از سوي كميته‌ي داوران فدراسيون فوتبال مجددا پرونده را رسيدگي و راي جديد صادر خواهند كرد.