خرید روسری كاريابي باهنر براي نمايندگان راي‌نياورده مجلس هفتم

محمد رضا باهنر كه رابطه نزديكي با دولت نهم دارد، درصدد است براي نمايندگان بازمانده از راهيابي به مجلس هشتم شغلي متناسب با شرايط آنها در نظر گيرد.به گزاش خبرنگار «»، احمد رسولي‌نژاد نماينده دماوند و فيروزكوه در خلال جلسه علني چهارشنبه گذشته مجلس فرم‌هايي كه توسط محمدرضا باهنر رئيس فراكسيون اصولگرايان و عضو هيات رئيسه مجلس هفتم تهيه شده بين نمايندگان بازمانده از راهيابي به مجلس هشتم توزيع كرد كه از آنها خواسته شده ضمن ارائه گزارش سوابق كاري و تحصيلي خود اعلام كنند خواهان فعاليت در چه حوزه اجرايي هستند.در اين فرم‌ها از نمايندگاني كه در هيچ دستگاه و سازماني استخدام نيستند و پس از اتمام دوره كاري مجلس هفتم تمايل به همكاري با دولت دارند، خواسته شده سوابق كاري و تحصيلي و همچنين پيشنهاد كاري خود را بنويسند تا به تناسب شرايط براي آنها در دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي دولتي شغلي مطلوب در نظر گرفته شود.احمد رسولي‌نژاد نماينده دماوند و فيروزكوه در مجلس هفتم كه در انتخابات مجلس هشتم كانديدا نشد و مرتضي تمدن نماينده شهركرد كه از راهيابي به مجلس هشتم بازمانده است، نخستين كساني هستند كه احتمالا با پيوستن به قوه مجريه، تصدي استانداري تهران و معاونت حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهور را بر عهده مي‌گيرند.