خرید روسری هفته آينده، قرائت تفحص از قوه قضائیه

نماينده طرقبه گفت: گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، تقديم هيأت رئيسه مجلس شده است و هفته آينده در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.
محمد دهقان، عضو هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: متن گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در جلسه مشترك اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و اعضاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته، قرائت و با پيشنهاد‌هايي كه دوستان دادند، اصلاح شد و به تصويب رسيد.
وي افزود: برخي از پيشنهادهايي كه در آن جلسه مطرح شد، يكسري اضافاتي بود و دوستان خواستار اين بودند كه بعضي چيزهايي كه جزو محور تحقيق و تفحص بود، به اين گزارش اضافه شود، براي همين، اين گزارش با افزودن اين موارد با بعضي از اصلاحات تصويب شد و به امضاي رئيس كميسيون و رئيس هيأت تحقيق و تفحص رسيد.
نماينده طرقبه و چناران گفت: اين گزارش تقديم هيأت رئيسه مجلس و از هيأت رئيسه تقاضا شده تا اجازه دهند در اولين فرصت اين گزارش قرائت شود.
وي افزود: خود من هم با هيأت رئيسه و نواب رئيس مجلس و برخي اعضاي هيأت رئيسه صحبت كردم تا در فرصت مناسب قرائت اين گزارش در دستور كار مجلس قرار گيرد.دهقان درباره زمان دقيق قرائت اين گزارش گفت: اصرار ما اين بود كه اين هفته قرائت شود، ولي قرائت آن به هفته آينده موكول شد.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه در صورت خودداري هيأت رئيسه از قرائت اين گزارش هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه چه اقدامي خواهد كرد، با تأكيد بر اين‌كه طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، گزارش‌هاي تحقيق و تفحص پس از تصويب در كميسيون‌هاي مربوطه بايد در صحن علني مجلس قرائت شود، اظهار داشت: هيأت رئيسه اجتنابي از قرائت اين گزارش ندارد و با صحبت‌هايي كه با آنها داشتيم، اعضاي هيأت رئيسه مجلس همگي تمايل به قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس را داشتند.
وي ادامه داد: در صورتي كه اين گزارش در صحن علني مجلس خوانده نشود، در اختيار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.
دهقان درباره حجم اين گزارش گفت: با توجه به كمي وقت هيأت رئيسه مجلس تصويب كرده‌اند كه گزارش خلاصه‌نويسي شود. ما هم تلاش داريم اين گزارش را در حداقل ممكن خلاصه كنيم.
تحقيق و تفحص از قوه قضائيه 29 دي ماه سال 83 با 165 رأي مثبت از مجموع 232 نماينده حاضر در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
بررسي عملكرد قوه قضائيه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي، بررسي گزارش‌هاي مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي از قضات و مقامات قضايي از موقعيت‌هاي اداري و شغلي و نحوه نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري، بررسي نحوه برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، بررسي و پيگيري گزارش‌هاي رسيده از عملكرد ثبت اسناد و املاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي و سازمان زندان‌ها، ‌عملكرد قوه در تكريم ارباب رجوع توسط مسئولان،‌ متصديان و قضات، نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري در ارتباط با قوه قضائيه و عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصل 142 و اصل 49 قانون اساسي از محورهاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بود.