خرید روسری هيچ‌كس از استيضاح وزير بازرگاني ناراضي نيست!!

در حالي كه شماري از نمايندگان مجلس هفتم، استيضاح وزير بازرگاني را تقديم هيأت رئيسه كرده‌اند، برخلاف گذشته،‌ اين استيضاح به سرعت اعلام وصول شد و قرار است چهارشنبه اين هفته، مورد بررسي مجلس قرار گيرد، اما به نظر مي‌رسد همه طرف‌هاي مقابل از اين استيضاح راضي هستند.به گزارش خبرنگار «»، پس از فراگير شدن انتقاد از گراني و تورم، سرانجام شماري از نمايندگان مجلس با شعار انتقاد از گراني، استيضاح او را امضا كردند، جالب آن‌كه اين استيضاح كه نام «الياس نادران»، نماينده نزديك به توكلي، در رأس آن ديده مي‌شود، پس از آن مطرح شد كه سايت توكلي به نقل از نادران از برداشت 840 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي خبر داد و پس از آن با حضور ميركاظمي در كميسيون و عدم دريافت پاسخ لازم، موضوع استيضاح مطرح شد.با توجه به آن‌كه افزايش سرسام‌آور و بي‌سابقه ميزان نقدينگي، علت تورم به شمار مي‌رود، نمايندگان با نسبت دادن اين برداشت قابل توجه، او را به عنوان يكي از عوامل گراني تحت فشار قرار دادند، اما پرسش اينجاست كه آيا اين امر با دستور وزير بازرگاني انجام شده است؟برخي منابع در وزارت بازرگاني، با توجه به روحيه مسعود ميركاظمي بر اين باورند، هرچند او پشتيبانان قدرتمندي ندارد، اما چندان مخالفتي نيز با كنار رفتن از پست وزارت بازرگاني ندارد و تنها از اين نگران است كه او به عنوان عامل گراني شناخته شود.از سوي ديگر، عده‌اي معتقدند براي دولت كه به صورت كم‌سابقه‌اي به دليل تورم كمرشكن تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومي قرار گرفته،‌ از دست دادن يك وزير به شرط آن‌كه اين فشار از دوش دولت برداشته شود، كنار مي‌آيد. هرچند اين‌كه براي دفاع از وزير بازرگاني، رئيس‌جمهور به مجلس مي‌رود يا معاون اول خود را مي‌فرستد، تا اندازه‌اي ميزان حمايت دولت را مشخص مي‌كند!همچنين نمايندگان مجلس هفتم كه در ساعات پاياني كار خود هستند، مي‌توانند اين استيضاح را پس از ماه‌ها به نشانه عزم خود بر مبارزه با گراني مطرح نمايند تا به مماشات در برابر مشكل اصلي مردم متهم نشوند.با اين وصف، صرف نظر از اين‌كه استيضاح وزير بازرگاني تا چه ميزان بتواند مشكل گراني كشور را به پايان برساند، دست‌كم مي‌توان گفت: اين استيضاح مي‌تواند امري مورد اتفاق بخشي از مجلس،‌ دولت و حتي شخص مسعود ميركاظمي باشد.متن گفت‌‌وگوي وزير بازرگاني را در ستون سمت راست بخوانيد.