خرید روسری يك آسمان فضا براي تبليغات شما

بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه تبليغات اينترنتي هنوز در سبد شركت‌هاي تبليغاتي كه در بسياري از موارد به عنوان مشاور تبليغ دهندگان، خدماتي را به آنها عرضه مي‌كنند، جايگاه مناسبي پيدا نكرده است، زيرا به دليل هزينه‌هاي كم تبليغ در اينترنت، كارمزد شركت‌هاي تبليغاتي نيز در صورت دادن تبليغي در اينترنت بسيار كم خواهد بود. از سوي ديگر، ناآشنايي اين شركت‌ها با سازوكار‌هاي تبليغات اينترنتي براي سنجش و اندازه‌گيري اثربخشي تبليغات اينترنتي، باعث شده است تا اين شركت‌ها، تمايل كمتري به دادن تبليغ در اينترنت داشته باشند.
از جمله مهمترين تأثيراتي كه تبليغات اينترنتي بر جاي مي‌گذارد، تعامل دوطرفه‌اي است كه بين شركت‌ها و فضاي مجازي ايجاد مي‌شود تا با فعاليت در كنار يكديگر، بهتر بتوانند محصولات خود را به مردم معرفي كنند. در حالي كه رسانه‌هاي سنتي با گرفتن هزينه‌هاي فراوان محصولات شركت‌هاي گوناگون را معرفي مي‌كنند، هزينه كم تبليغات اينترنتي مي‌تواند خود، عاملي براي افزايش تمايل شركت‌ها به حضور در اين عرصه باشد.
بنا بر استانداردهاي تعريف شده، امروزه شبكه‌هاي تلويزيوني اجازه دارند كه حداكثر يك آگهي بازرگاني را در پانزده ثانيه پخش كنند. در اين ميان، ممكن است كه شخص حين پخش آگهي در اين زمان محدود تلويزيون نبيند و يا اينكه از ديدن آن صرف نظر كند.
در مقابل، شبكه جهاني اينترنت اين امكان را براي همه شركت‌ها فراهم مي‌آورد كه بتوانند محصولات خود را به صورت 24 ساعته براي همه كاربران به نمايش بگذارند و گستره تبليغات بازرگاني خود را از مرزهاي يك كشور فراتر برند، زيرا سايت‌هاي اينترنتي بدون وابستگي به يك مركز خاص، اطلاعات خود را در هر زماني در اختيار همه مردم جهان قرار مي‌دهند.
در مقايسه رسانه‌هاي سنتي با اينترنت، بايد توجه داشته باشيم كه فضاهاي اينترنتي هيچ گونه محدوديت مكاني ندارند و به همين خاطر، اگر اطلاعاتي روي آنها قرار گيرد، به سادگي در اختيار همه كاربران قرار خواهد گرفت.
منبع: ميثمي، سرمايه