خرید روسری کیهان و کشف رابطه گوساله با مبارک

«کیهان» در ستون گفت و شنود خود نوشت:گفت: چه خبر؟!گفتم: حسني مبارك رئيس جمهور مصر شصتمين سالگرد اشغال فلسطين را به سران رژيم صهيونيستي تبريك گفته!گفت: اين مردك خجالت نمي‌كشد كه اشغال سرزمين مردم فلسطين و قتل عام و آوارگي آنها توسط رژيم صهيونيستي را به سران اسرائيل تبريك مي‌گويد؟!گفتم: آدم بشو نيست.گفت: ولي بعضي‌ها اميدوار بودند كه حسني مبارك هويت صهيونيستي خودش را تغيير بدهد!گفتم: دور از جون گوساله، دور از جون گوساله، مي‌گويند شخصي اسمش «گوساله احمق» بود به او گفتند بايد نامت را عوض كني خيلي باعث آبروريزي است و يارو رفت تقاضاي تغيير اسم داد. مأمور ثبت احوال پرسيد حالا چه اسمي را براي خودتان پيشنهاد مي كنيد؟ يارو گفت؛ احمق گوساله!