خرید روسری آغاز مذاكرات ايران و آژانس اتمي

سومين دور از مذاكرات فني، تخصصي مقامات ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در محل سازمان انرژي اتمي آغاز شد.
به گزارش ايسنا، در اين دور از مذاكرات، «اولي هاينونن»، معاون محمد البرداعي در امور پادمان‌ها حضور نخواهد داشت و «هرمن ناكارت»، مسئول بخش منطقه‌اي پادمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، هيأت سه نفره كارشناسان و متخصصان آژانس را سرپرستي مي‌كند.
نخستين دور از گفت‌وگوهاي فني ايران و آژانس دوم ارديبهشت و دومين دور آن ‌در نهم ارديبهشت در تهران با حضور معاون البرداعي در امور پادمان‌ها و نماينده دايم ايران در ‌آژانس برگزار شد.
سومين دور از مذاكرات از امروز (دوشنبه) به مدت سه روز در محل سازمان انرژي اتمي برگزار مي‌شود و دكتر علي اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس هيأت ايراني را در اين مذاكرات سرپرستي مي‌كند. هم‌چنين مهندس خانيكي، مديركل پادمان‌هاي هسته‌‌اي سازمان انرژي اتمي و كارشناساني از وزارت امور خارجه كشورمان در اين مذاكرات حضور دارند.
تاكنون نتايجي از دو دور مذاكرات صورت گرفته بين ايران و آژانس منتشر نشده است. در عين حال مقامات ايراني يكي از اهداف اين مذاكرات را تكميل گزارش آتي مدير كل آژانس در ماه ژوئن از سوي كارشناسان آژانس اعلام مي‌كنند.
همچنين پيش از اين، مقامات آژانس اعلام كرده بودند كه ايران پذيرفته‌ است به برخي پرسش‌هاي آژانس درباره آنچه از سوي برخي كشورها به فعاليت‌هاي هسته‌‌اي ايران در چهارچوب مطالعات ادعايي نسبت داده مي‌شود، پاسخ دهد.
محمد البرداعي از بند‌هاي 35 تا 42 گزارش ماه مارس خود به روند رسيدگي مطالعات ادعايي در جريان اجراي مداليته اشاره كرده است. در اين بخش‌ها با وجود آن كه ايران ارزيابي‌هاي خود را ارايه كرده، اما آژانس مدعي است كه هنوز مسائلي باقي است كه نياز است به آن پرداخته شود. همچنين آژانس در گزارش اخيرش، انجام ملاقات‌هايي با مقامات ايراني درباره برخي ادعاهاي مطرح در فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌‌اي ايران را خواستار شده است.