خرید روسری تير خلاص ابرنمايندگان به هيلاري کلينتون و پيروزي اوباما

تأييديه ابرنمايندگان حزب دمکرات آمريکا بر باراک اوباما، او را در موقعيت قطعي پيروزي قرار داده است. به اين ترتيب كه حتي اگر او نيمي از آراي ابرنمايندگان شش ايالت ديگر آمريکا را از دست بدهد، بي‌شک، پيروز انتخابات سوم ژوئن 2008 حزب دمکرات آمريکا خواهد بود.

بنا به گزارش سرويس بين‌الملل «»، هفته پيش، باراک اوباما، سناتور ايالت «ايلينوز» آمريکا، آراي 26 ابرنماينده حزب دمکرات را از آن خود كرد و اين در حالي است كه هم‌اکنون رسيدن به تعداد 2025 ابرنماينده از حزب دمکرات در سه هفته آينده، قطعي است.

در اين زمينه بايد گفت كه تنها راه‌ چاره براي خانم کلينتون، ملحوظ داشتن آراي دو ايالت «ميشيگان» و «فلوريدا»ست که در آغاز مبارزه انتخاباتي کانديداهاي حزب دمکرات، رأي خود را به خانم کلينتون داده بودند، اما انتخابات اين دو ايالت آمريکا توسط حزب دمکرات، به دليل انجام ندادن آنها در زمانبندي حزب دمکرات، فاقد وجاهت قانوني است؛ اين دو ايالت، با انجام انتخابات برخلاف قوانين حزب، از دور انتخابات کنار گذاشته شدند.

اما مقامات ارشد حزب دمکرات مي‌گويند: اگر بخواهند در اين زمينه بازنگري كنند، اين كار پس از انتخابات اصلي ابرنمايندگان در ماه اگوست خواهد بود. بدين معنا که کانديدا برگزيده مي‌شود و سپس آنها، آراي دو ايالت را مي‌بينند.

اوباما هم‌اکنون 1871.5 نماينده دارد و اين در حالي است كه آراي ابرنمايندگان جديد محاسبه نشده است. او به آراي 153.5 نماينده نياز دارد.
اکنون 217 نماينده براي شش ايالت «ويرجينيا»ي غربي، «کنتاکي»، «اورگان»، «پورتوريکو»، «مونتانا» و «داکوتا»ي جنوبي مانده است و به اين ترتيب، حتي اگر کلينتون بتواند بيشتر نمايندگان اين شش منطقه را از آن خود كند، باز هم اوباما به شماره جادويي خود در دو ايالت «مانتانا» و «داکوتا»ي جنوبي خواهد رسيد.

بر پايه اين گزارش، اوباما هنوز با هشياري براي جلوگيري از حملات جمهوريخواهان و مک کين، خود را پيروز معرفي نكرده است. هیلاری کلينتون هم با اين ادعا که آراي دو ايالت «فلوريدا» و «ميشيگان» بازشماري مي‌شوند، همچنان خود را در رقابت نگه داشته است.