خرید روسری جزئیات ثبت نام اولین آزمون معادل ارشد

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات ثبت نام اولین آزمون معادل کارشناسی ارشد را اعلام کرد.

حسین توکلی در گفتگو با مهر افزود: ثبت نام آزمون مدرک معادل کارشناسی ارشد از ساعت 9 صبح دوشنبه 6 خردادماه آغاز می شود و دوشنبه 13 خرداد ماه پایان می پذیرد. داوطلبان متقاضی ثبت نام می توانند در این مدت زمانی به یکی از باجه های پستی توزیع کننده مدارک مراجعه و با پرداخت وجه ثبت نام نسبت به دریافت کارت اعتباری و دفترچه راهنما اقدام کنند.

وی تأکید کرد: هر داوطلب ضرورت دارد پس از مطالعه دفترچه راهنما به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.orgمراجعه و بر اساس دستور العمل های مربوط نسبت به تکمیل تقاضانامه اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش گفت: این آزمون در 4 گروه آموزشی در 108 کد رشته امتحانی شامل 10 کد رشته امتحانی گروه علوم پایه، 24 کد رشته امتحانی کشاورزی و منابع طبیعی، 30 کد رشته امتحانی فنی و مهندسی، 44 کد رشته امتحانی علوم انسانی و به صورت تستی چهارگزینه ای برگزار می شود.

وی اضافه کرد: آزمون مدرک معادل کارشناسی ارشد برای اولین بار در روز جمعه 12 مهرماه 1387 برگزار خواهد شد.