خرید روسری در مرکز عطارد برف فلزی می بارد

نتایج آخرین تحقیقات نشان می دهد در مركز سیاره عطارد برف فلزی می بارد.

به گزارش شبکه خبر به نقل از روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا، دانشمندان دانشگاه های ایلینوی و كلیولند معتقدند این روند درست مانند روند بارش برف روی كره زمین است اما جهت حركت برف فلزی به سمت اعماق مركز سیاره است و به ایجاد میدان مغناطیسی آن كمك می كند.

نتایج بررسی مدل های ریاضی و آزمایشگاهی نزدیكترین سیاره به خورشید نشان می دهد عطارد بعد از زمین تنها سیاره ای است كه از میدان مغناطیسی برخورداراست اما این میدان ده بار از میدان مغناطیسی زمین ضعیف تراست و دانشمندان تاكنون توضیحی برای این موضوع نیافته اند.

این سیاره كه كمی از ماه بزرگترست مدتهاست سرد شده و از نظر فعالیت های زمین شناسی غیر فعال است و همین مسئله دریافت اطلاعات در مورد هسته آن را بسیار دشوار كرده است .

كارشناسان در آخرین تحقیقات دریافتند بخش اعظم هسته عطارد از فلز تشكیل شده و حاوی گوگرد است كه دمای ذوب فلزات را كاهش می دهد و نقش مهمی در شكل گیری میدان مغناطیسی دارد.

میدان مغناطیسی زمین براثر وجود جریان مواد فلزی موجود در هسته آن به وجود می آید.