خرید روسری زمان آغاز رسمی مجلس هشتم

بر اساس اعلام اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس، مراسم افتتاحیه هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 7 خرداد برگزار می شود.

به گزارش مهر، آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم یکشنبه 5 خرداد خواهد بود و 7 خرداد مراسم افتتاحیه هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجلس برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس در روز افتتاحیه کارت تردد خبرنگاران پارلمانی فاقد اعتبار بوده و رسانه ها لازم است همکاران خبری خود را حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت به صورت کتبی به اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس معرفی کنند.