خرید روسری نرخ‌هاي دوگانه سود بانكي

رئيس‌جمهور در نشست خبري عصر امروز، ميزان نرخ سود بانكي براي سال جاري را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه كاهش نرخ سود بانكي يك اصل اقتصادي است اظهار كرد: نرخ سود بانكي در دو بخش عقود مبادله‌اي و مشاركتي تعيين مي‌شود كه دولت در پي كاهش اين نرخ در بخش مبادله‌اي است.
رئيس‌جمهور در ادامه خبر داد: دولت نرخ سود بانكي در بخش مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن را 10 درصد و براي بخش‌هاي بازرگاني و خدمات، نرخ 12 درصد، تعيين كرده است.