خرید روسری وزارت خارجه «جفري آدامز» را احضار کرد

در پي راي دادگاه تجديدنظر انگليس در خصوص خروج نام گروهك تروريستي منافقين از فهرست گروه‌هاي تروريستي در اين كشور، سفير انگليس به وزارت خارجه كشورمان احضار شد.

به گزارش فارس، «جفري آدامز» سفير انگليس در تهران امروز دوشنبه به وزارت خارجه ايران احضار شد.