خرید روسری پورمحمدي از وزارت اقتصاد به بانك مركزي رفت

رئيس كل بانك مركزي، حميد پورمحمدي، معاون سابق بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به عنوان مشاور عالي خود منصوب كرد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، در حكمي از سوي مظاهري، رئيس كل بانك مركزي، حميد پورمحمدي به سمت مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي تعيين و منصوب شد.
پيش از اين، پورمحمدي به عنوان معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي انجام وظيفه مي‌كرد.
متن حكم صادره به شرح زير است:
«جناب آقاي دكتر حميد پورمحمدي با عنايت به خدمات، توانمندي‌ها و تجارب ارزنده جناب‌عالي به موجب اين حكم به سمت مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي تعيين و منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و استفاده از تجربيات ارزنده خود در انجام وظايف محوله و پيشبرد اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موفق باشيد».