خرید روسری کشف «خانه وحشت» ديگري در اسكاتلند

رسانه‌هاي انگليسي گزارش دادند: در پي انتشار خبر موسوم به «خانه وحشت» در اتريش كه در آن، يك مرد 73 ساله پس از سوءاستفاده جنسي از دختر خود، از وي صاحب هفت فرزند شده بود، رسانه‌هاي انگليسي حادثه مشابهي را در اسكاتلند گزارش كردند كه جامعه اين كشور را در بهت فرو برد.به گزارش ایسنا، «آن ماري ويلسون» 37 ساله، ساكن گلاسكو با مراجعه به پليس از پدر 62 ساله خود به دليل آزار جنسي شكايت كرد.بر مبناي اين شكايت، «جان مك ميلان» پدر اين دختر از سن 11 سالگي او را مورد آزار جنسي قرار داده و در حال حاضر داراي شش فرزند نامشروع از اوست و همچنين اين دختر، چهار بار مجبور به سقط جنين شده است.انگيزه اصلي جان مك ميلان از چنين جنايتي، دريافت كمك مالي از دولت به بهانه پرورش فرزندان نامشروع خود و دخترش بوده است.قرباني اين واقعه در شكايت خود عنوان كرده است: در 26 سال بردگي جنسي براي پدرش، همواره با تبر از سوي وي تهديد مي‌شده است.همچنين جان، سه سال پيش به خاطر تهديداتش به حبس محکوم شده بود، اما دستگيري او از حقايق پرده برنداشت، اما اين بار دختر او پس از افشاي خبر «خانه وحشت» در اتريش بار ديگر جرات كرد، تا با مراجعه به پليس، خواهان بررسي جدي‌تر مساله و پيگيري قضايي اين رسوايي شود.
رسيدگي به اين پرونده ادامه دارد.