خرید روسری استعفاي چهل تن از افسران ارتش لبنان

منابع آگاه به روزنامه «الاخبار» گفتند: مبادله نامه بين دو گروه سياسي مخالف و طرفدار دولت همچنان از طريق ميانجي‌هاي امنيتي و سياسي ادامه دارد. اين در حالي است که همه نگاه‌ها، متوجه ارتش است که فرماندهي آن با امتحان دشواري روبه‌روست.
به گزارش «پرس.تي.وي» بيروت، «غسان بلعه»، دستيار رئيس سازمان اطلاعات ارتش لبنان و چهل نفر از افسران هوادار طرفداران دولت در اعتراض به چگونگي برخورد ارتش با حوادث بيروت و مناطق ديگر استعفا دادند.
اين موضوع باعث شد تا ميشل سليمان، فرمانده ارتش با برخي از آنان ديدار و پيامي را به افسرن ارتش فرستاده و توضيح داد که ارتش دچار جنگ داخلي است و نمي‌تواند اقدام به قلع و قمع کند.
وي از افسران ارتش خواسته است تا در يک صف واحد در پشت سر نهاد ارتش در برابر چالش‌هاي موجود ايستاده و از انفجار کشور جلوگيري کنند.
الاخبار افزود: ميشل سليمان استعفاي آنان را رد کرد و تدابير جديدي در اداره اطاق عمليات و ستاد ارتش انديشيد.
در همين زمينه، سمير جعجع، رئيس حزب قوات لبنان و سعد حريري رئيس جريان سياسي المستقبل مستقيم و يا با اعزام هيأتي از فرمانده ارتش انتقاد کردند که چرا فرماندهي ارتش را به دست افسران هوادار مخالفان دولت و به ويژه ميشل عون، رهبر جريان آزاد ملي رها کرده است.